Menu

Vision

Værdigrundlag og målsætning

Det er Værløse Boldklub' vision at udbrede kendskabet til fodbold samt at samle medlemmerne i et fællesskab til fremme af både den enkelte og klubbens trivsel.

Det er klubbens målsætning at kunne tilbyde fodbold på alle niveauer og for alle aldersgrupper. Vi ønsker således at deltage på det højest mulige elite-niveau samtidig
med at vi ønsker at kunne tilbyde både bredde- og ungdomsfodbold på alle niveauer.

Det er ligeledes klubbens målsætning at fremme det frivillige arbejde på alle niveauer.
Det frivillige arbejde understøttes af lønnede funktioner i det omfang, det er nødvendigt,
og muligt, for at kunne indfri de krav, vores medlemmer stiller til os, samt for at vi kan
få en forening som Værløse Boldklub til at fungere bedst muligt og indfri medlemmernes forventninger til os på alle niveauer.

Klubben ønsker at kvalitet skal være i højsædet, både på det ledelsesmæssige og det sportslige område under nøje hensyntagen til klubbens fortsatte positive økonomi.

Det er således vigtigt, at vi formår at opretholde og styrke økonomien i klubben, idet en sund økonomi danner fundamentet for en fortsat konstruktiv udvikling på alle niveauer og områder i klubben. Det er derfor klubbens målsætning at få vakt og udviklet en positiv interesse for klubben hos vore nuværende og kommende sponsorer, således at det er attraktivt at blive sponsor i Værløse Boldklub.