Menu

Politik for sociale medier i Værløse Boldklub

Formålet med disse guidelines er:

 • At skærpe trænere, ledere, spillere og forældres opmærksomhed i forhold til, hvordan de anvender sociale medier – her Facebook 
 • At give råd til, hvordan vores trænere, ledere, spillere og forældres bedst anvender sociale medier som redskab.
 • At beskytte trænere, ledere, spillere og forældres privatliv på sociale medier
 • At vi som fodboldklub lever op til vores egne standarder for god etisk opførsel i kontakten med hinanden og omverdenen.

 Formålet med Værløse Boldklub på sociale medier

De sociale medier skal gøre det nemmere for Værløse Boldklubs trænere, ledere, spillere og forældre:

 • At lytte til, hvad brugerne taler om
 • At opbygge netværk af relationer og kilder
 • At gøre folk opmærksomme på Værløse Boldklub, herunder artikler på vores website.
 • At finde nye kilder, historier og vinkler
 • At svare når vi bliver spurgt
 • At styrke Værløse Boldklubs brand gennem synlighed og dialog.

Udvis god dømmekraft

 • Indholdet på sociale medier er offentligt, dvs. alle kan tilgå det, videredistribuere det og viderebearbejde det. Skriv derfor med omtanke.
 • Det er helt i orden at skrive privat indhold, men betragt det, du som trænere, ledere, spillere og forældres skriver eller dine billeder er offentligt tilgængeligt.
 • Skriv ikke noget, der kompromitterer Værløse Boldklub, eller som sår tvivl om din troværdighed som træner, leder, spiller eller forældre.
 • Selvom du agerer som privatperson i sociale medier, vil dine opdateringer kunne blive opfattet som et udtryk for dit idrætslige virke.
 • Skriv ikke noget, der kan så tvivl om din troværdighed og objektivitet som træner, leder, spiller og forældre.
 • Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort.
 • Ligesom i det offentlige rum i øvrigt, skal du som træner, leder, spiller og forældre afstå fra at komme med ytringer, der kan tolkes politisk, racistisk eller nedgørende. Ligesom du skal afstå fra udtalelser, der kompromitterer Værløse Boldklub.

Respektér copyright og fortrolighed

 • Sørg for at få folks tilladelse, før du anvender deres indhold.
 • Husk at kreditere dem, der har lavet indholdet, f.eks. et billede eller en video.
 • Videregiv ikke oplysninger af fortrolig karakter på sociale netværk.

 Vær åben overfor kritik

 • Alle kan komme til orde på sociale medier, og Værløse Boldklub hverken kan eller skal styre samtalen. Fordi dialogen med brugerne foregår i det offentlige rum, kan kritik og negative udsagn læses af alle.
 • Vurder om kritikken er relevant og lødig, før du svarer.
 • Vær med til at opretholde en god tone på sociale netværk. De fleste er på sociale medier, fordi det er sjovt og giver dem kvalificerede input, ikke for at skændes. Det kan ofte fungere bedre at rose konkurrenterne, fremfor at revse dem.

Lukkede grupper

 • Det er muligt at tilknytte lukkede grupper til de enkelte Værløse Boldklub hold. Det er dog at foretrække at den direkte holdsætning foregår via telefon eller sms. Bruges lukkede grupper anbefales det, at bestyrelsen har tilknyttet en moderator på disse grupper, til at sikre at tonen og indholdet af de skrevne, er i tråd med de ovenfor nævnte guidelines.

Værløse Boldklubs bestyrelse

Furesø den 2. Januar 2020

Luk