Menu

Pædofilipolitik i Værløse Boldklub

Loven kort fortalt

 I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv.

For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, eller leder, som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Foreningerne skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister, som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv. giver sit samtykke. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig, at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham / hende, ligesom han / hun ikke må virke i foreningen.

Tillid og tryghed

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal foreningerne bibeholde.

Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i Værløse Boldklub.

Værløse Boldklub indhenter således de lovpligtige børneattester, så klubben vedbliver med at være et trygt sted at opholde sig for børnene.

Indhentning af børneattester ved nyansættelser er et lovkrav, men samtidig er det vigtigt at understrege, at en lang række af sagerne om seksuelle krænkelser i idrætsverdenen netop vedrører vellidte trænere, som har været i foreningen i en årrække.

Du kan læse om DBU`s holdninger til pædofili ved at trykke her

Luk