Menu

Værdigrundlag

Værdigrundlag og målsætning for VB

(ændringer foretaget af bestyrelsen 14 okt. 2021)
Det er Værløse Boldklub' vision at udbrede kendskabet til fodbold samt at samle medlemmerne i et fællesskab til fremme af både den enkelte og klubbens trivsel.
Det er klubbens målsætning at kunne tilbyde fodbold for alle aldersgrupper og for begge køn.
Vi ønsker at kunne tilbyde børne- og ungdomsfodbold for alle uanset baggrund og forudsætninger.
Vi ønsker at motivere alle til at tage begejstringen for fodbold og socialt samvær med ind i voksenlivet, som kvalificerede rollemodeller – fodboldfagligt og socialt - på klubbens seniorhold og ældre årgange.
Det er ligeledes klubbens målsætning at fremme det frivillige arbejde på alle niveauer.
Det frivillige arbejde understøttes af lønnede funktioner i det omfang, det er absolut nødvendigt og muligt, for at kunne indfri de krav, vores medlemmer stiller til os, samt for at vi kan få en forening som Værløse Boldklub til at fungere bedst muligt og indfri medlemmernes forventninger til os på alle niveauer.
Klubben ønsker at ansvarlighed og kvalitet skal være i højsædet, både på det ledelsesmæssige og det sportslige område under nøje hensyntagen til klubbens fortsatte positive økonomi.
Det er således vigtigt, at vi formår at opretholde og styrke økonomien i klubben, idet en sund økonomi danner fundamentet for en fortsat konstruktiv udvikling på alle niveauer og områder i klubben. Det er derfor klubbens målsætning at få vakt og udviklet en positiv interesse for klubben hos vore nuværende og kommende sponsorer, således at det er attraktivt at blive sponsor i Værløse Boldklub.

 

Luk