Menu

Bestyrelsesmøde 9. maj 2023

20. juni 2023 kl. 09:34

Bestyrelsesmøde - mandag 9. maj 2023 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SJ, MHA, KL
Afbud: RS, TN

Referent: MHA
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?
Ingen kommentarer. Søren oplægger på klubbens hjemmeside.
2. Siden sidst
a. Møde med naboklubber om samarbejde. (Marie, Tom og Søren)
Der har være afholdt møder med områdets klubber.
Der var god opbakning til mødet fra både Hareskov og Kirke Værløse, mens Jonstrup måtte melde fra, men var positiv overfor tanken om mere samarbejde.
Efter mødet er der aftalt møde Kirke Værløse om eventuelt samarbejde omkring U10.
Mødet afholdes 10. maj 2023.

b. Status omkring multibane-planerne. (Robert)
Der har været afholdt møde med Kompan, og aftalt nyt møde 25. maj. 2023.
VB har fået følgende tilbagemelding fra Moreplay puljen:

”Tak for jeres ansøgning til More Play Puljen. Vi synes at jeres projekt er utroligt interessant og taler ind i puljens formål om at fremme sundhed og trivsel. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt give en konkret bevilling før vi kender mere til jeres projekt.
I vil derfor blive kontaktet af en projektkonsulent fra Kompan som kan hjælpe jer med at konkretisere jeres projekt så I kan få del i More Play Puljens midler.
Har I spørgsmål til puljen, er I velkomne til at kontakte os på e-mail.”

c. Muligt materialetilskud fra kommunen. (Søren)
Søren holder møde 14. maj med kommunen oppe i klubben.
Her gennemgås klubbens ønsker.
Der peges på nye bænke og tilskud til maling og materialer.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Medlemmer: 552 + 13 fodbold for hjertet og 10 passive medlemmer.
Kasserer udleverede status på konti.

b. Overblik over holdsponsorater. (Marie, Frank)
Guide til holdsponsorater lægges på hjemmesiden.

4. I den kommende tid:
a. Tilmelding til fodboldskolen. (Marie)
Tilmelding: 166 p.t. Maks: 200 deltagere.

b. Evt. nyindretning af klubhusfaciliteter. (alle)
Klubbens bestyrelse laver arbejdsdag i sommerpausen.
Der er forespurgt om muligheden for et træningsrum til Senior 1 eller andre i klubben.
Der er peget på bestyrelseslokalet.
Bestyrelsen ønsker at fastholde bestyrelseslokalet.
Der arbejdes på en løsning på hvordan vi kan udnytte klubbens lokaler mere effektivt.
Følgende rum skal vurderes.
Dommerrum, bestyrelsesrum, trænerrum og materialeforvalterrum.

c. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget)
Frank indkalder til møde med kantineudvalget og Kennie.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Der arbejdes på at indkalde Silas (børneudviklingstræner) til næste bestyrelsesmøde.

b. Planer for forårets afslutningsfester. (Marie og Tom)
Pokaler:
Pokaler skal tilbagekaldes og bestyrelsen skal vælge, hvem der skal tildeles årets pokaler.

Marie & Tom kommer med indstillinger til bestyrelsen.

6. Eventuelt (alle)

Senior 1 træner Giuseppe Favasuli er stoppet.

Furesø Cup har nu deltagere på plads.
Stenløse, Ballerup & LSF.

 

Klubnyt 03. december kl. 13:35
Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27 Det gælder om at være hurtig for at få en plads til sommerens sjoveste uge.
Klubnyt
03. december kl. 13:35 Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
27. november kl. 19:29 Værløse gentager populært indestævne
Klubnyt
03. november kl. 17:09 Værløse er et stærkt hjemmehold
Klubnyt
24. september kl. 12:06 To år med Fodbold For Hjertet
Klubnyt
10. september kl. 14:34 Tumlebold for de helt små i Værløse
Klubnyt
10. september kl. 14:27 Tre sejre i træk til Værløses Serie 1
Klubnyt
27. august kl. 10:57 God start på hjemmebane i nyt tøj
Klubnyt
24. august kl. 18:08 Ny sæson med ny hovedsponsor
Luk