Menu

Bestyrelsesmøde 9. maj 2023

20. juni 2023 kl. 09:34

Bestyrelsesmøde - mandag 9. maj 2023 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SJ, MHA, KL
Afbud: RS, TN

Referent: MHA
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?
Ingen kommentarer. Søren oplægger på klubbens hjemmeside.
2. Siden sidst
a. Møde med naboklubber om samarbejde. (Marie, Tom og Søren)
Der har være afholdt møder med områdets klubber.
Der var god opbakning til mødet fra både Hareskov og Kirke Værløse, mens Jonstrup måtte melde fra, men var positiv overfor tanken om mere samarbejde.
Efter mødet er der aftalt møde Kirke Værløse om eventuelt samarbejde omkring U10.
Mødet afholdes 10. maj 2023.

b. Status omkring multibane-planerne. (Robert)
Der har været afholdt møde med Kompan, og aftalt nyt møde 25. maj. 2023.
VB har fået følgende tilbagemelding fra Moreplay puljen:

”Tak for jeres ansøgning til More Play Puljen. Vi synes at jeres projekt er utroligt interessant og taler ind i puljens formål om at fremme sundhed og trivsel. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt give en konkret bevilling før vi kender mere til jeres projekt.
I vil derfor blive kontaktet af en projektkonsulent fra Kompan som kan hjælpe jer med at konkretisere jeres projekt så I kan få del i More Play Puljens midler.
Har I spørgsmål til puljen, er I velkomne til at kontakte os på e-mail.”

c. Muligt materialetilskud fra kommunen. (Søren)
Søren holder møde 14. maj med kommunen oppe i klubben.
Her gennemgås klubbens ønsker.
Der peges på nye bænke og tilskud til maling og materialer.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Medlemmer: 552 + 13 fodbold for hjertet og 10 passive medlemmer.
Kasserer udleverede status på konti.

b. Overblik over holdsponsorater. (Marie, Frank)
Guide til holdsponsorater lægges på hjemmesiden.

4. I den kommende tid:
a. Tilmelding til fodboldskolen. (Marie)
Tilmelding: 166 p.t. Maks: 200 deltagere.

b. Evt. nyindretning af klubhusfaciliteter. (alle)
Klubbens bestyrelse laver arbejdsdag i sommerpausen.
Der er forespurgt om muligheden for et træningsrum til Senior 1 eller andre i klubben.
Der er peget på bestyrelseslokalet.
Bestyrelsen ønsker at fastholde bestyrelseslokalet.
Der arbejdes på en løsning på hvordan vi kan udnytte klubbens lokaler mere effektivt.
Følgende rum skal vurderes.
Dommerrum, bestyrelsesrum, trænerrum og materialeforvalterrum.

c. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget)
Frank indkalder til møde med kantineudvalget og Kennie.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Der arbejdes på at indkalde Silas (børneudviklingstræner) til næste bestyrelsesmøde.

b. Planer for forårets afslutningsfester. (Marie og Tom)
Pokaler:
Pokaler skal tilbagekaldes og bestyrelsen skal vælge, hvem der skal tildeles årets pokaler.

Marie & Tom kommer med indstillinger til bestyrelsen.

6. Eventuelt (alle)

Senior 1 træner Giuseppe Favasuli er stoppet.

Furesø Cup har nu deltagere på plads.
Stenløse, Ballerup & LSF.

 

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk