Menu

Bestyrelsesmøde 9. januar 2024

16. april 2024 kl. 20:25

Bestyrelsesmøde - tirsdag den 9. januar 2024 kl. 19.00

Deltagere: TA, SJ, FN, MHA, KL, TN, RS.
Afbud: TA, TN
Referent: RS

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat er godkendt og oplægges på hjemmesiden.

2. Siden sidst
a. Multibane evaluering efter nyt møde med tennis. (Søren og Robert)
Søren og Robert har afholdt møde med tennisklubben omkring en fælles løsning.
Tennisklubben havde ønsket et større areal.
Denne løsning kan VB ikke bruge til noget. VB fastholder den oprindelige fælles opdeling af arealet som tidligere aftalt imellem tennis & VB.
Der er ikke noget nyt fra kommunen. Den endelige placering af ny institution er ikke på plads endnu.
b. Årgang 2011 er smuldret. Hvad gør vi? (Marie)
Årgangen er nu lukket desværre.
Trænerne har uden klubbens indblanding lukket holdet. Klubben er ikke blevet orienteret om problemstillingen før det var for sent.
Dette er yderst beklageligt og skidt for de spillere, det er gået ud over.
En del spillere er nu skiftet til andre klubber.
VB skal tilbyde de spillere, som stadig ønsker at spille, at blive tilknyttet til årgangen ældre (2010).

c. Anke afvist i sag om VB som taberdømt i Serie 1 (Tom og Søren)
DBU Sjælland vil ikke tage ansvar for egne fejl, men lader os betale prisen både sportsligt og økonomisk. Det er trist, men det er ikke muligt at gøre mere, når sund fornuft ikke længere råder.
d. Status omkring ny BUT. (Marie)
Lige nu er der ingen emner. Vi søger fortsat efter et nyt emne.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Status på klubbens konto blev udleveret på mødet.
Der udestår afregning fra Furesøkommune.

Medlems status: 589 + 21 FFH medlemmer = 610 i alt.

Status lige nu, er et forventet overskud på ca. 80.000,-

I 2024 skal der påregnes en betydelig reduktion i den økonomiske støtte fra Furesø kommune, som forventet og tidligere informeret fra Furesø kommune.
FN oplyser, at det er i størrelsesorden 45-50.000,- kr. der reduceres i betaling.
VB skal finde besparelser i samme størrelsesorden.


4. I den kommende tid:
a. Forberedelse til indestævnet i Farum Arena 10. feb. (Marie og alle)
Der er p.t. 33 hold tilmeldt eksternt og ca. 10 internt.
Der er lavet en oversigt på Google Spreadsheets med hvilke opgaver, der skal udføres og hvem som står for de forskellige opgaver.
b. Fastsættelse af dato for VB Generalforsamling og årshjul. (alle)
Dato fastsættes til den 5. marts kl. 19:00 grundet vinterferie i uge 7/8.

c. Forberedelse af generalforsamling med ny opdeling (alle)
Bestyrelsen laver et oplæg til ny opdeling af børne/ungdomsafdelingen.
Der ønskes opdelt i 3 områder som tidligere, grundet størrelsen på denne afdeling.
U3, U2 & U1. Der skal sættes årgange på disse.
Bestyrelser skal efterlyse nye kræfter i klubben til at varetage ét eller flere af disse områder.
Rollen behøver ikke absolut at være funderet i en bestyrelsespost, hvis dette ikke ønskes.
5. Langtidsplaner.
a. Indretning af klubhus og aktiviteter til foråret. (Klavs)
Baren skal fjernes inden udgangen af februar.
Der prøves at sælge baren eller som minimum, at den skal fjerne gratis.
Der arbejdes på en sodvandsautomat til salg udenfor åbningstid.
b. Kantinebemanding til at holde mere åbent. (alle)
Til foråret opstartes den planlagte åbning af kantinen på mandage til torsdage med frivillige kræfter.
Frank og Robert indkalder Kennie til møde om dette i starten af februar.
6. Eventuelt (alle)

Intet under eventuelt

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk