Menu

Bestyrelsesmøde 9. august 2022

14. september 2022 kl. 16:39

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 9. august 2022 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SG, MHA, SJ, RS, KL
Afbud: Ingen

Referent: RS
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat er nu godkendt.

2. Siden sidst
a. Sommerafslutning og fodboldskole. (Marie)
Afslutningen gik rigtigt fint. Stort fremmøde og mange positive tilbagemeldinger og stort salg i kantinen.
Samme procedure forventes at gentages næste år. OBS på at melde datoen (samme weekend) ud tidligere.
Fodboldskolen forløb som øvrige år. Erling Seierø og Claus Christoffersen stoppede som fodboldskoleledere og bestyrelsen mødte frem og takkede dem. Finn Hansen overtager som fodboldskoleleder.

b. Firma Cup. (Søren)
Dagen forløb fint med godt vejr.
8 hold tilmeldt. Fint salg i kantinen.

c. Furesø Cup (Tom)
Furesø Cup forløb fint.
Mange gæster første spilledag. Lidt mindre de næste dage. Værløse sluttede på en tredjeplads.

d. Schytz dødsfald. Ny revisor? (Søren og Frank)
Klubbens bestyrelse deltog ved bisættelsen v. Søren.
Der skal findes en ny revisor.
Marie rækker ud til revisorsuppleantemne.
3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Frank fremlagde status for bestyrelsen.
562 medlemmer. P.t. er der 8 passive.

b. Jagt på restancer. Status lige nu. (Robert og Frank)
Frank følger op efter at indbetalinger er udlignet.
Restancer er under afvikling.
Frank fremsender liste over hvilke medlemmer som ikke er tilmeldt betalingskort. Frank og Robert afholder efterfølgende et møde og gennemgår status. Bestyrelsen træffer derefter beslutning omkring udelukkelse af spillere, som IKKE har tilmeldt et betalingskort, eller har uafklaret restance.
c. Salg af sponsorater (Søren)
Sponsorsalget ser ud til at blive lidt sværere i år på grund af samfundets generelle bekymring for de stigende priser. Heldigvis har to af vores største støtter allerede givet tilsagn om at tage et år mere, og generelt er vores støtter meget trofaste, så forventningen er i løbet af den kommende måned at have en sponsor-basis på næsten samme niveau som sidste år.
4. I den kommende tid:
a. Værløse som mulig børnefodboldklub. Status (Marie)
Bestyrelsen vedtog at anmode DBU om at blive børneklub. Ansøgning underskrevet af Søren. Marie sender den ind.

b. Kantineudvalget. Status (Susanne, Frank og Robert)
Susanne, Frank & Robert afholder møde i klubben snarest omkring planer for kantinen (drift, åbningstider, vareudvalg mm.). Susanne indkalder.

c. Opsamling omkring U/17 og fremtidsplan. (Tom)
Tom orienterer på næste møde.
d. Frivillige til Store Flyvedag 20+21 august 2022 (Søren)
Status for tilmelding af frivillige:
Lørdag: 5 tilsagn.
Søndag 10 tilsagn.
Frank sender besked ud til alle medlemmer, med opfordring om at deltage og dermed skaffe midler til klubben

5. Langtidsplaner.
a. Fremtiden for pigefodbolden. (Marie)
Der er udfordringer med at finde en stabil træner til pigeholdet 2015/2016. Marie arbejder på sagen.

b. Den lille bandebane. Hvad gør vi ved den? (Søren)
Marie og Susanne søger input og frivillige kræfter til at indgå i arbejdet med at forny banen fra børnetrænere/-holdledere til trænermødet 11/8.
Søren forhører kommunen om evt. midler til fornyelse af banen.

c. Værløse Cup indendørs. Farum Arena
Lørdag d. 14. januar 2023 har vi fået Hal 1+2.

6. Eventuelt (alle)
Kunstgræsplan Vinter 2022/2023 (Tom).

Der har været afholdt møde med Furesø kommune omkring baneplanlægning,
Plan er udarbejdelse.

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk