Menu

Bestyrelsesmøde 8. marts 2022

17. marts 2022 kl. 21:34

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere:, TA, SG, MHA, SJ
Afbud: RS, KL, FD

Referent: MHA

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat af møde d. 8/2-2022 er kommenteret, oprettet samt oplagt på klubben hjemmeside.
2. Opfølgning på generalforsamlingen
a. Ønske om mere strategisk samarbejde med vore naboklubber
Søren og Tom tager initiativ til et dialog-møde om ungdomsfodbold i syd Furesø. Det er først og fremmest en dialog mellem klubberne i Jonstrup/Bringe, Kirke Værløse, Værløse og Hareskovby. Hvordan ser ungdomsfodbold i Furesø syd ud de næste fem år?
b. Ønske om flere "ikke forælder" trænere i U-afdelingen.
Bestyrelsen finder at det er den rigtige vej at gå for ungdomsårgangene at finde ikke-forældre trænere i det omfang det er muligt og nødvendigt. Vi støtter fortsat forældre-trænere der ønsker at fortsætte som ungdomsfodboldtrænere og deres fortsatte træneruddannelse.
c. Ønske om møde med orientering om klubbens fremtidsstrategi.
Bestyrelsen vil arbejde videre med fremtidsstrategi de næste måneder. Målet er at være klar til en orientering for klubbens medlemmer før sommerferien.
d. Ønske om flere 3-mandsmål og et dommerkursus i VB-regi
Behandles ved næste møde. Tom og Marie indhenter yderligere informationer.

3. Økonomi
Ingen nyheder fra Frank i denne omgang grundet fravær.
Fokus på inddrivning af kontingentrestancer (gentagelse fra sidste møde)
Afdelingslederne (evt. delegere til holdledere) skal ajourføre alle aktive medlemmer.
Udmelde ikke aktive medlemmer i kluboffice.
Restancer for aktive medlemmer gennemgås og indkræves.
Udmeldte medlemmer beholder eventuel restance i Kluboffice.
Skæringsdato for inddrivelse af gæld for aktive medlemmer, sættes i tvivlsspørgsmål - 1/1-2020.
Målet er at få udført alle punkter inden udgangen af april.

4. I den kommende tid
a. Kursus i brug af CMS Klubmodul (styring og vedligehold af hjemmesiden) 29. marts (Marie)
Tilmeldte pt er: Søren, Susanne, Tom, Toke, Robert.
b. Holdtilmeldinger. (Tom, Marie og Robert)
Det er i orden.
c. Arbejdsdag udskydes evt. til et sommerprojekt. (Søren)
Søren søger kommunens pulje for tilskud til vedligeholdelse af klubfaciliteter. Dato kommunikeres på hjemmesiden.
d. Børnestrategi. Status. (Marie)
Arbejdet fortsætter med en revision af ”Fælles retning for træning i VB”. Vi diskuterede muligheder for Børneudviklingstræner.

5. Langtidsplaner.
a. Ansøgning om en Multibane er indsendt. (Robert og Søren)
Møde afholdt med tennisklubben gik fint og der er enighed om det overordnede layout. Hver klub indsender ansøgning til kommunen inden 10. marts.
b. Ungdomsafslutninger og Fodboldskolen. (Marie)
Marie kontakter Claus Christoffersen om skole for de kommende U7’ere samt pigehold.
Afslutningsfester tænkes afholdt 11. juni for U15 og opefter som er der hvor Senior 1 har sidste kamp.
Afslutningsfest tænkes afhold den 18. eller 19. juni for U14 og nedefter i forbindelse med DBU medaljestævne.

c. Banerenovering til sommer. Græsareal at træne på. (Tom)
Vi afventer svar fra Michael gartner da der er et eksternt firma på. Efter vertikalskæring og topdressing skal banerne stå ca. 3 uger.

d. Ideer til rekruttering og fastholdelse af frivillige
Søren indkalder Marie og Ayse til et møde omkring dette emne, til senere forelæggelse i bestyrelsen.


6. Eventuelt
Generalforsamling i FIR 24. marts (Søren). Der er valg til formandsposten.
Forespørgsel om klubtrøjer til superveteraner fra Torben Samson (Tom). Bestyrelsen støtter/hjælper gerne alle hold med at indhente fordelagtigt tilbud på indkøb af klubtrøjer/spillertøj hos Sport 24. Såfremt man selv kan indhente en skilte-sponsor til klubben, vil klubben støtte med det tilsvarende beløb.
Skur ved skellet ved bane 2 er endnu ikke opført (Marie) – Søren følger op med tømreren.
Reception for Jørgen F i Sport 24 – Søren deltager.

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk