Menu

Bestyrelsesmøde 8. februar 2022

06. marts 2022 kl. 13:54

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 – 22.05

Deltagere:, TA, SG, MHA, RS, SJ, KL, FD
Afbud:

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat af møde d. 11/1-2022 er kommenteret, oprettet samt oplagt på klubben hjemmeside.
2. Orientering, evaluering og status
a. Nyt fra DBU Sjællands delegeretmøde 5. feb. (Søren og Tom)

Søren:
Mødet var blot en konstatering i forhold til at DBU Sjælland fortsætter som tidligere.
DBU København ville ikke sammenlægges til et samlet DBU Øst.
Intet nyt som er relevant for Værløse Boldklub.
Materiale udleveret om ny kampagne som kaldes "Råb pænt".
Materiale ligger i bestyrelsesmødelokalet.
b. Kunstgræsbanen, funktionalitet og forbedringer. (Robert og Tom)
Tom:
Vi har nu fået hjørneflag til kunstgræsbanen. Godt nok med røde vimpler.
Der mangler reparation af en lampe som var transportskadet.
I samme omgang justeres belysningen på alle master.
Robert:
Når justering er udført, skal vi genvurdere om træningslys på 50% er tilstrækkeligt.
For nuværende er det ikke tilstrækkeligt. Der mangler lys på banen i mange områder – specielt i banens hjørner. Banens midte synes dog overbelyst i nogen grad.
c. Kick-off arrangement for pigefodbold 5. feb.
Marie:
Fantastisk Fodboldstart for Piger blev lanceret med stor succes ved en fælles træning af U7 og U9 pigehold. Der deltog 13 piger med forældre. Arrangementet foregik på Lille Værløse Skoles gymnastiksal, som er blevet nyt indendørs træningssted for VB pigefodbold. Klubben bød på en snack og drikke efterfølgende. Målet er at få flere piger ind på holdene og få forældrene engageret som trænere.
Fantastisk fodboldstart for piger fortsætter 4 lørdage i marts. Der vil blive reklameret for det i skoler og børnehaver samt på sociale medier.

3. Økonomi
Årsregnskab for 2021 klar til generalforsamling (Frank)
Medlemstal er lige nu 576 medlemmer.
Årsregnskabet forventes at være + kr. 100.000,-

Budgetforslag for 2022 og aktuel status over økonomien. (Frank)

Der afsættes årligt kr. 30.000,-.til multibaneprojektet.

Fokus på inddrivning af kontingentrestancer. (alle)
1. Afdelingslederne skal ajourføre alle aktive medlemmer.
2. Udmelde ikke aktive medlemmer i kluboffice.
3. Restancer for aktive medlemmer gennemgås og indkræves.
4. Udmeldte medlemmer beholder eventuel restance i Kluboffice.
5. Skæringsdato for inddrivelse af gæld for aktive medlemmer, sættes i tvivlsspørgsmål - 1/1-2020.

4. I den kommende tid:
a. Planlægning af generalforsamling. (alle)
Indkaldelse er lagt på klubbens hjemmeside rettidigt.
Indkaldelse er desuden udsendt via mail til klubbens medlemmer.
Der afholdes gennemgang af regnskab med klubbens revisorer d. 9/2 - 2022.
Regnskab skal udsendes 8 dage før. Lægges op på klubbens hjemmeside.

b. Holdtilmeldinger. (Tom, Marie og Robert)
Fristen er ca. 1. marts 2022.

c. Evt. arbejdsdag for alle i klubhuset. Dato fastsættes senere.
Engagerede forældre, trænere eller holdledere er meget velkomne.

5. Langtidsplaner.
a. Status på planerne for en Multibane ved klubhuset. (Robert)
Møde med HVT afholdes medio februar 2022.
Robert er ved at indhente prisoverslag på bane, hegn, belysning og ny terrasse.

b. Firma Cup 2022. Søren foreslår lørdag 25. juni og det vedtages.

c. Ungdomsafslutninger og fodboldskolen:
Ayse laver to oplæg til hvordan sommerfest kan afholdes. Et forslag hvor alle er med (et stort) og et hvor der opdeles i afdelinger (flere små).
DGI Fodboldskole afholdes i uge 26 og arrangeres igen af Claus Christoffersen og Erling. Der vil igen være mulighed for et rent pigehold.

d. Banerenovering til sommer. Græsareal at træne på. (Søren)
Tom tager fat i Michael.

6. Eventuelt
1. Mindehøjtidelighed for Heino i klublokalet.
Værløse Boldklub stiller klubhuset til rådighed på det ønskede tidspunkt søndag 6. marts kl. 13.
2. Foto hjemmeside - ophavsret. Krav kr. 3.750,-. Søren indgået aftale på. kr. 1.250,-
Frank overfører penge til Søren, som allerede har afregnet denne udgift.
3. Tilskud til stævne. Frank/Marie input til referat.
4. Tom er i gang med at sætte nye skilte på boldskabe. Oversigt over skabe er under udarbejdning.

5. Der afholdes klubCMS kursus d. 29. marts 2022 i klubben.
Hele bestyrelsen opfordres til at deltage.

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk