Menu

Bestyrelsesmøde 8. august 2023

04. oktober 2023 kl. 14:13

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 8. august 2023 kl. 18.30

Deltagere: TA, SJ, MHA, KL, RS, TN, KL

Afbud: MHA

Referent: ROSC

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat er godkendt og oplægges nu på vbold.dk
2. Siden sidst.
a. Sommerafsl., fodboldskole, Furesø Cup. (Marie, Tom)
Både sommer afslutninger, fodboldskole og Furesø Cup gik godt.
Der var ca. 200 deltagere på fodboldskolen.

b. Status omkring multibane-planerne. Møde med Kompan. (Robert)
Kompan har oplyst de har et projektmateriale klar i udgangen af august 2023.
Der arbejdes på at holde møde med Kompan omkring dette før næste bestyrelsesmøde den 12. september 2023. Bestyrelsen inviteres til mødet.

c. Arbejdsdage og rydning af bestyrelsesrum. (Robert og Søren)
Der har været afholdt 2 arbejdsdage 2/7 & 6/8, hvor der er ryddet en masse ud, og sorteret i VB’s gemmer. Gamle bordebænke blev kørt på genbrugspladsen.

d. Udvikling med 2010 årg. og samarb. med naboklubber (Marie, Tom)
Værløse og Kirke Værløse arbejder tættere sammen omkring denne årgang.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Økonomioversigt med hovedtal udleveret på mødet og gennemgået.
Medlemstallet er lige nu 596 medlemmer.

b. Ny hovedsponsor, og sponsorsalg.
Søren Jensen har indgået en ny aftale med en hovedsponsor til klubben.
Hovedsponsor er firmaet vanDockumGroup fra Værløse.
Søren har også positiv tilkendegivelse fra flere af de eksisterende sponsorer.

4. I den kommende tid:
a. Opstart for årgang 2018. (Marie).
Det er rigtigt at vi først tilbyder fodboldtræning fra maj det år børn fylder 5 år. Altså maj 2024.
Vi er pt i gang med at lave opstart af et 'bold og bevægelse' / tumlefodbold hold for årgang 2019 sammen med nogle forældre. Hvis alt går som det skal, vil det kunne gå i gang om 2 ugers tid. Det er for barn+forælder. Det vil være lørdag formiddag. Se f.eks. her: Bold & Bevægelse (dbu.dk)

b. Frivillige til Store Flyvedag 12. og 13. august. (Søren)
Status er lige nu ca. 8 tilmeldte både lørdag og søndag.
Der arbejdes på flere frivillige.

c. Baneplaner for efterårets træning. (Tom)
Baneplaner er nu færdige og ophænges i klubben og lægges på klubbens hjemmeside.

d. Nyindretning af klubhusfaciliteter. Oprydning. (alle)
Bestyrelseslokalet er nu igen tilgængeligt efter oprydning.
Trænerrummet er blevet tyndet ud for reoler som ikke længere anvendes.
Materialerum skal have en sidste tur med reoler, og der skal skaffes et lille skrivebord igen.

e. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget)
Frank Dam har talt med Kennie om åbningstider.
Der skal afholdes møde i Kantineudvalg midt august. Frank Dam indkalder.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Tages op på næste møde.
b. Evt. nyt forsøg med pigefodbold. (Marie)
Måske på et senere tidspunkt.

6. Eventuelt (alle)
Nye bordebænkesæt indkøbes. 5 stk. Er besluttet.
To nye havebænke til foran glaspartiet skal der undersøges pris for.

Flytning af Værløse Cup til senere i Januar om muligt.
Marie & Thuy melder tilbage til Søren hurtigt.

Firma Cup flyttes fremover til august.

Klubnyt 03. december kl. 13:35
Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27 Det gælder om at være hurtig for at få en plads til sommerens sjoveste uge.
Klubnyt
03. december kl. 13:35 Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
27. november kl. 19:29 Værløse gentager populært indestævne
Klubnyt
03. november kl. 17:09 Værløse er et stærkt hjemmehold
Klubnyt
24. september kl. 12:06 To år med Fodbold For Hjertet
Klubnyt
10. september kl. 14:34 Tumlebold for de helt små i Værløse
Klubnyt
10. september kl. 14:27 Tre sejre i træk til Værløses Serie 1
Klubnyt
27. august kl. 10:57 God start på hjemmebane i nyt tøj
Klubnyt
24. august kl. 18:08 Ny sæson med ny hovedsponsor
Luk