Menu

Bestyrelsesmøde 8. august 2023

04. oktober 2023 kl. 14:13

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 8. august 2023 kl. 18.30

Deltagere: TA, SJ, MHA, KL, RS, TN, KL

Afbud: MHA

Referent: ROSC

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat er godkendt og oplægges nu på vbold.dk
2. Siden sidst.
a. Sommerafsl., fodboldskole, Furesø Cup. (Marie, Tom)
Både sommer afslutninger, fodboldskole og Furesø Cup gik godt.
Der var ca. 200 deltagere på fodboldskolen.

b. Status omkring multibane-planerne. Møde med Kompan. (Robert)
Kompan har oplyst de har et projektmateriale klar i udgangen af august 2023.
Der arbejdes på at holde møde med Kompan omkring dette før næste bestyrelsesmøde den 12. september 2023. Bestyrelsen inviteres til mødet.

c. Arbejdsdage og rydning af bestyrelsesrum. (Robert og Søren)
Der har været afholdt 2 arbejdsdage 2/7 & 6/8, hvor der er ryddet en masse ud, og sorteret i VB’s gemmer. Gamle bordebænke blev kørt på genbrugspladsen.

d. Udvikling med 2010 årg. og samarb. med naboklubber (Marie, Tom)
Værløse og Kirke Værløse arbejder tættere sammen omkring denne årgang.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Økonomioversigt med hovedtal udleveret på mødet og gennemgået.
Medlemstallet er lige nu 596 medlemmer.

b. Ny hovedsponsor, og sponsorsalg.
Søren Jensen har indgået en ny aftale med en hovedsponsor til klubben.
Hovedsponsor er firmaet vanDockumGroup fra Værløse.
Søren har også positiv tilkendegivelse fra flere af de eksisterende sponsorer.

4. I den kommende tid:
a. Opstart for årgang 2018. (Marie).
Det er rigtigt at vi først tilbyder fodboldtræning fra maj det år børn fylder 5 år. Altså maj 2024.
Vi er pt i gang med at lave opstart af et 'bold og bevægelse' / tumlefodbold hold for årgang 2019 sammen med nogle forældre. Hvis alt går som det skal, vil det kunne gå i gang om 2 ugers tid. Det er for barn+forælder. Det vil være lørdag formiddag. Se f.eks. her: Bold & Bevægelse (dbu.dk)

b. Frivillige til Store Flyvedag 12. og 13. august. (Søren)
Status er lige nu ca. 8 tilmeldte både lørdag og søndag.
Der arbejdes på flere frivillige.

c. Baneplaner for efterårets træning. (Tom)
Baneplaner er nu færdige og ophænges i klubben og lægges på klubbens hjemmeside.

d. Nyindretning af klubhusfaciliteter. Oprydning. (alle)
Bestyrelseslokalet er nu igen tilgængeligt efter oprydning.
Trænerrummet er blevet tyndet ud for reoler som ikke længere anvendes.
Materialerum skal have en sidste tur med reoler, og der skal skaffes et lille skrivebord igen.

e. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget)
Frank Dam har talt med Kennie om åbningstider.
Der skal afholdes møde i Kantineudvalg midt august. Frank Dam indkalder.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Tages op på næste møde.
b. Evt. nyt forsøg med pigefodbold. (Marie)
Måske på et senere tidspunkt.

6. Eventuelt (alle)
Nye bordebænkesæt indkøbes. 5 stk. Er besluttet.
To nye havebænke til foran glaspartiet skal der undersøges pris for.

Flytning af Værløse Cup til senere i Januar om muligt.
Marie & Thuy melder tilbage til Søren hurtigt.

Firma Cup flyttes fremover til august.

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk