Menu

Bestyrelsesmøde 6. februar 2023

25. februar 2023 kl. 17:09

Bestyrelsesmøde - mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SG, SJ, KL, MHA
Afbud: RS

Referent: MHA
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat fra mødet den 13. januar 2023 godkendt og udsendt til bestyrelsen.
Oplægges på VBOLD.DK

2. Siden sidst
Værløse Cup i Farum Arena. Evaluering
Gode tilbagemeldinger: stævneformen blev positivt modtaget, konfetti, banedeling
Forbedringer: frivillige, klistermærker på medaljer, længere spilletid

Frivillighedsdag i klubhuset
Mødet 28/1 blev aflyst grundet manglende tilmeldinger. Vi genstarter med at sætte emnet på marts bestyrelsesmødet.

DBU Sjællands delegeretmøde i Ringsted 4. feb.
Søren og Tom deltag. Der var ingen særlige nyheder fra delegeretmødet.

Møde med kommunen om besparelser i banepleje
Den ene af vores græsbaner bliver ikke streget op til kampe, og kan derfor kun bruges til træning og med længere tid mellem græsslåningerne. Højen bliver heller ikke streget op. Evalueres efter forårssæson.

Trænermøde med Silas Krogen 17. januar
U8-U14 begynder at bruge Talento træningsapp fra 1. februar. Supervision med hvert hold afholdes i februar-marts.

3. Økonomi
Regnskab klar til generalforsamlingen
Alle konti blev gennemgået og forklaret. Forventet overskud tæt på det budgetterede. I år ser vi os i stand til at hensætte 100.000 kr. til en nyoprettet multibanekonto.

Budgetforslag for 2023
Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentforhøjelse på 200 kr. per år for samtlige medlemmer på generalforsamlingen. Der budgetteres med forventet hensættelse 100.000 kr. med multibanekonto.

4. I den kommende tid
Praktik i forbindelse med generalforsamlingen
Marie sender reminder / invitation ud til at alle medlemmer med henvisning til hjemmesiden.
Vi har et hængeparti om at invitere til møde med naboklubberne. Søren indkalder til et møde i marts/april.

Multibane
Søren er blevet kontaktet af firma som vil hjælpe med planlægning og fondsansøgning, såfremt de får opgaven. Søren og Robert tager et møde med dem.

Formandslounge 21. februar
Robert og Tom har meldt VB som vært til formandslounge med overskriften Dommere.

5. Langtidsplaner
Fokuspunkter for 2023
Fortsætte med udvikling af kommunikation og rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Skabe klubliv på tværs af alle grupper gennem brug af kantine/klubhus samt arrangementer.

Årskalender for stævner og begivenheder

Vi forventer at afholde følgende stævner og begivenheder på klubniveau:
Værløse Indecup – 14. januar
Seniorafslutning 10. juni
Ungdomsafslutning 17. juni
Firmacup 24. juni
Fodboldskole – uge 26
Furesø Cup – uge 30/31
Store Flyvedag 12.-13. august

Desuden vil vi undersøge mulighed for afholdelse af en minifodboldskole.

6. Eventuelt
Ønske fra Furesø Fritidsvejledning om samarbejdsaftale
Vi er åbne for dialogmøde og synes vi har gode erfaringer med samarbejde med fritidsvejledningen.

Sjællandsserie og Serie 1 struktur
Dialogmøde foregår 7. marts. Tom deltager.

Cup i udlandet
VB har 4 deltagende hold med til Cup i Holland i påsken (U16, 2x U14, U13 hold). U12 deltager for anden gang til pinsecup i Flensborg.

+60 ønsker om træningstid
Holdet ønsker at beholde deres træningstid selvom ikke længere stiller til kampe. Det er bestyrelsen positive overfor at imødekomme.

 

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk