Menu

Bestyrelsesmøde 23. nov. 2021

06. februar 2022 kl. 11:40

Bestyrelsesmøde - Tirsdag 23. november 2021 kl. 19.30-21.00

Deltagere:, TA, SG, MHA, RS, SJ, KL, FD
Afbud:

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?
2. Evalueringer og status
a. Indvielsen af den nye kunstgræsbane. (Marie)
b. Udsigterne til brug af banen samt evt. nødløsninger. (Tom)
c. Nøglesituationen for alle boldskabene. (Robert)
d. Trænersituationen til foråret. (Tom og Marie)
e. Fodbold for hjertet (Søren)
3. Status på vores planer om bedring af forholdene omkring Værløse stadion med en Multibane. Det er vigtigt, at vi rykker på sagen, mens den er varm hos politikerne. (Robert)
4. I den kommende tid:
a. Fælles tilmelding til Furesø kommunes hædring af idrætten.
b. Bisættelse af Heino Gullichsen.
d. Kantinens funktion hen over vinteren.
5. Økonomi
Aktuel status over økonomien. (Frank)
6. Eventuelt

Referat:
1. Ingen kommentarer
2.
a.
Det var et godt arrangement med pæn deltagelse. Estimeret 130-140 mødte op.
Beskrivelse af arrangementet er lagt på hjemmesiden, og er nævnt i flere artikler.
b.
Nyeste melding fra Furesø Kommune er uge 48. tom følger jævnligt op med Jeanette.
c.
Robert indkalder til Nøgleseance hvor trænere kan komme op i klubben og få nøgler.
Frank vil gerne møde op fra klubben også.
Tom laver nye/supplerende skilte med skabsnumre på boldskabe.

3.
Oplæg til multibane i 5 mandsstørrelse blev gennemgået på mødet.
Vi går videre med at planlægge projektet og indhenter overslagspriser.
RS aftaler møde med tennisklubben. Mødet afholdes i VB og Søren, Tom & Robert deltager.
2. Skuret på bane 4 er igangsat. Der er nu støbt fundamenter.

4. Kommende tids planlægning.
A: Kunstgræsbanen er forsinket. Nyeste udmelding fra kommunen er uge 43/44.

B: Tom har lavet ny baneplan med tider og har afsluttet koordinering med kommunen og de øvrige klubber. Banen er nu inddelt i felter.

C: Kommunikation og nyt fremstød for flere frivillige hjælpere.

5. Økonomi:
Medlemmer p.t. 544.
Forventet driftsresultat 4. kvartal på ca. 36.000,- kr.


6. Eventuelt
MH:
Vi mangler en pigetræner pr. 1. okt.
Der er p.t. 7. piger indmeldt fra Disney.

SG:
Der spørges til en renovering af den lille bandebane hos trænerne for de helt små.
Vi skal undersøge om det er muligt at søge nogle midler til dette.
Idet banen primært bruges af unge/børn i Værløse udenfor klubregi, vil Værløse BK forvente at kommunen også vil deltage økonomisk. Alternativt må banen nedlægges og området skal så udlægges til græsbane for de helt små.

TA:
Møde med U13.
Der er præsenteret en ny træner. Robert
Ny hjælpetræner er i spil.
Møde omkring Oldboys holdet.
Old Boys ændres til 11 mands veteran i 2022.
Der er p.t. kun én som ikke er gammel nok. Hertil kan søges dispension hos DBU.

 

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk