Menu

Bestyrelsesmøde 15. juni 2023

15. august 2023 kl. 19:27

Bestyrelsesmøde - Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 18.00

Deltagere: TA, SJ, MHA, KL, RS, TN

Afbud: FD, KL

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Ingen kommentarer. Søren oplægger på vbold.dk

VB spillerrejse (Punkt som MHA bad komme på dagsorden inden mødet)
Klarhed om spillerens fodboldliv i VB fra U5 til Senior samt overblik over hvad et medlemskab af Værløse Boldklub betyder både fodboldmæssigt og socialt.
Tom, Marie og Silas laver et oplæg som præsenteres til næste møde i august.

2. Siden sidst.
a. Møde med naboklubber og udv. i samarbejdet. (Marie)
Årgang 2010 har holdt flere trænermøder og afholdt fælles træning, spisning og kamp i maj-juni. Ønske om sammenlægning i VB accepteret af begge bestyrelser. Årgang 2007 laver holdsamarbejde med HIF det kommende år, så der fortsat er et fodboldtilbud til dem som ikke skal på efterskole.


b. Status omkring multibane-planerne. Møde med Kompan. (Robert)
Robert orienterede om mødet, og den reviderede plan for projektet med en ny multibane på grusarealet ved siden af klubhuset. Der er nu også  ansøgt om fondsmidler med hjælp fra Kompan. 

c. Maling og bænke fra kommunen. Arbejdsdag? (Søren)
Kommunen har bevilget kr. 5.000 til nye bænke og maling og materialer for 5.000 til diverse nødvendige maleropgaver, som trænger i klubben. Blandt andet toiletter 1. sal og omklædningsrum generelt.
Der planlægges arbejdsdag d. 2/7 kl. 10:00 & 6/7 kl. 18:00.

d. Problemer omkring indrangering af 2010 årgangen (Marie)
Indrangering til Mesterrække for årgang 2010 blev ikke ansøgt i tide, og vi står derfor på venteliste. Læring til næste år, at trænere og bestyrelse er opmærksom på deadline en måned tidligere end øvrige rækker.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Der er p.t. 565 medlemmer i klubben.
Økonomi:
FD har fremsendt status til bestyrelsen, og det ser fint ud.

4. I den kommende tid:
a. Ungdomsafslutning og fodboldskolen (Marie)
Ungdomsafslutning 17. juni 2023 er tilrettelagt at Thuy og Susanne i år. Stor tilslutning. Læring til næste år at bede DBU lægge medaljestævner samme dag i Værløse. Marie hører nogle forældre om at tage foto til hjemmesiden.

Der er 194 tilmeldte til fodboldskolen hvilket er tilfredsstillende. Ungdomstrænere har måttet skrives på venteliste.

b. Firma Cup d. 24. juni 2023. (Søren)
Søren meddeler, at der ikke endnu er ret mange tilmeldinger og en aflysning kan blive aktuel.

c. Ansættelse af ny 1. holds træner. (Tom)
Tom har lavet et oplæg til en aftale med en ny trænerduo, og det ser ud til at falde på plads, så opstarten til sæsonen kan planlægges i fællesskab.

b. Nyindretning af klubhusfaciliteter. Oprydning. (alle)
Der afholdes arbejdsdage – se pkt. 2 c.

c. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget).
Vores ønske om mere åbningstid i Café er ikke lykkedes her i foråret, men vi forsøger igen efter sommerferien.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Café: Bemanding af Café. Vi skal gerne finde to fra hver årgang til at kunne tage nogle vagter.

b. Tumlingefodbold nogle uger i aug/sept. (Marie)
Der arbejdes på at få startet op på tumlefodbold.

6. Eventuelt (alle)
Søren & Marie laver en sommer hilsen.

VB vil genprøve DGI skolefodbold.

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk