Menu

Bestyrelsesmøde 14. sept. 2021

02. november 2021 kl. 20:21

Bestyrelsesmøde - Onsdag d. 14. september 2021 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere:, TA, FD, RS og SJ.
Afbud: KL, SG, MHA
Referent: RS
Dagsorden
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?
2. Udvikling i medlemsskaren? Får vi en pigeafdeling sparket godt igang? Kan vi styrke fastholdelsen af spillere i de svære årgange U/14 til U/17.
3. Status på vores planer om bedring af forholdene omkring Værløse stadion.
4. Kommende tids planlægning.
a. Overgang fra sommerturnering til vintertræning/turnering
b. Sæsonafslutninger for de forskellige afdelinger
c. Fordeling af tider på kunstgræsbanen fra oktober.
d. Fodbold For Hjertet, start torsdag 23. sept. kl. 11
e. Evt. indestævne i Farum Arena i januar.
5. Økonomi
Aktuel status over økonomien.
6. Eventuelt
Alle byder ind med stort og småt til hurtig afklaring.

Referat:
1. Referat er undervejs. FD laver det færdigt og udsender til bestyrelsen – Mødet d. 10. august 2021.
- Referatet godkendes efterfølgende.
2. Udvikling i medlemsskaren. Der er p.t. ingen adskilte pigeårgange. Vores piger spiller på hold med drengene.
Fastholdelsen af spillere i de svære årgange U/14 til U/17.
Tom giver input.
3. Der laves en oversigtsplan med vores planer for grusområdet bag klubben. Der udarbejdes en beskrivelse af vores planer og ønsker til området.
RS laver oplæg til planer og SJ laver oplæg til tekst.
Forslag til tekst fra Søren:
Det er et stort mål for Værløse Boldklub at få etableret en lille klubnær kunstgræsbane, der kan være med til at skabe liv og mere social aktivitet i og omkring klubhuset. Den lille børnebandebane bag Værløsehallerne er nedslidt, og i stedet for at bruge penge på at renovere den, vil det være meget bedre for alle, at der laves en indhegnet kunstgræsbane på grusarealet lige ved siden af klubhuset. Hvis terrassen udvides ved klubhusets gavl, vil forældrene kunne følge børnenes fodboldleg på kunstgræsbanen, og det nye tiltag med Fodbold for Hjertet vil få en optimal plads til den ugentlige motion hele vinteren samt til pensionisternes sociale samvær bagefter i klubhuset.
SJ har aftalt med Birkholm Byg, at de opsætter vores skur på bane 4.
Det opsættes i uge 39 inden vinteren, så det står klart til foråret 2022.

4. Kommende tids planlægning.
a. Overgang fra sommerturnering til vintertræning/turnering:
Der er problemer, hvis ikke den nye kunstgræsbane står klar til tiden. Kommunen er rykket for en løsning.
b. Sæsonafslutninger for de forskellige afdelinger:
Der arbejdes på at få disse organiseret bedre. Der skal overvejes om vi skal starte op igen med de store afdelingsafslutninger i et eller andet format. Gerne som en før sommer begivenhed om muligt.

Måske ikke hele børne eller ungdomsafdelingen samlet, men gerne flere passende årgange sammen.
MHA & Tom spørger ind til dette i trænergruppen til foråret, så vi eventuelt kan få det på benene før sommer 2022 hvis der er interesse vores trænere.
c. Fordeling af tider på kunstgræsbanen fra oktober.
Tom har afholdt møde med Furesø kommune.
Banefordeling er faldet på plads imellem klubber og Furesø kommune.
Værløse har fået en del mere tid i og med Hareskov har fået deres egen bane.
d. Fodbold For Hjertet, start torsdag 23. sept. kl. 11

SJ starter dette op i samarbejde med Furesø Kommune, Hjerteforeningen & DBU Sjælland.
Det kommer i Furesø Avis i ugen op til.
e. Evt. indestævne i Farum Arena i januar.
Tider er umiddelbart optaget i Farum Arena.
Marie tjekker op om alt er optaget. Eventuelt i uge 5 eller 6 i stedet for.
5. Økonomi
Aktuel status over økonomien er fin.
Medlemstallet er stigende, hvilket er meget positivt. P.t. ca. 570 medlemmer.
SJ har været ude og hente mange nye sponsorater ind og nogle af de gamle tillige.
Der er desuden også kommet indtægter igen fra klub 100. Omkring 6-8.000 kr.

6. Eventuelt
Alle byder ind med stort og småt til hurtig afklaring:

Frank oplyste at der ønskes 6 stk. nye 3-mands mål, til de yngste årgange.
FD undersøger om vi kan presse prisen noget.
Det er omkring kr. 25.000 i udgift.

Tom undersøger omkring dommerkurser og eventuel interesse i klubben.
Club 100 – Søren har opgraderet Club 100 og har allerede nu +25 medlemmer.
Søren ser på Club 100 tavlen og revurderer formatet og behov for foto af medlemmer.

Mødedatoer kommende bestyrelsesmøde.
Oktober – Torsdag den 14. oktober kl. 19:00
November – Tirsdag den 23. september kl. 19:00.

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk