Menu

Bestyrelsesmøde 14. juni 2022

13. september 2022 kl. 11:04

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19.00

Deltagere:, FD, TA, SG, MHA, SJ, RS, KL
Afbud: Ingen

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 10. maj 2022.
Kommentarer modtaget fra Marie.

Referat er nu godkendt.

2. Siden sidst
a. Ansøgning om flere 3 mands mål. (Frank)
Frank arbejder med at skaffe tilskud.

b. Forklaring på afslag på ansøgning om materiale-penge. (Søren)

Søren oplyste at kommunen har afvist vores ansøgning grundet vores skur på bane 4 endnu ikke var færdigt på ansøgningstidspunktet. Dette er svært at forstå idet hovedparten af udgiften dækkes af VB selv, og skuret nu står færdigt.
c. Protestsag i U/12 (Marie)
Værløse kan ikke få ret i protesten.
d. Trænermøde 2. juni. (Marie)
DBU deltog med en børnefodbold udviklingskonsulent - Birgitte.
Der blev gennemgået strategiforhold og hvordan man kan håndtere børnefodbold.
Der var opbakning til yderligere at undersøge hvad der skal til for at Værløse Boldklub kan blive en Børnefodboldklub, bla. at få en børneudviklingstræner (BUT).

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Status gennemgået og saldo udleveret.

Medlemmer: 553 aktive, 10 passive. Fodbold for hjertet 14 deltagere.

b. Jagt på restancer. Status lige nu. (Robert og Frank)

Der er en del røre og henvendelser omkring dette fra klubbens medlemmer.
Frank har haft en dialog med +55/+60 holdet, som har en del restancer.
Dette skyldes primært et større antal ikke har haft en e-mailadresse registreret i kluboffice.
Hvilket har betydet medlemmer ikke har modtaget informationsbrev om ændringen i betalingsmetode fra klubben, og heller ikke har modtaget betalings opkrævning via mail.
Flere har spurgt ind til om de kunne betale på anden vis, end via kortbetaling (Dankort).

Dette var der stor enighed omkring ikke kan accepteres. Klubben holder fast i at vi er overgået til DBU’s system med betaling via kort.
Det blev desuden bemærket, at der på hjemmeside stadig står at kontingent tilmeldes og opkræves via PBS. Dette skal slettes A.S.A.P. Søren retter dette.

4. I den kommende tid:
a. Forårsafslutning med uddeling af klubpriser og pokaler (alle)
Det er p.t. tilmeldt 69 til afslutningen. Super tilmelding hvilket er meget glædeligt.
Medaljer er leveret i klubben.

b. Trænersituationen for 2011 årgangen. Opdatering. (Susanne)
Det er lykkes at mobilisere noget yderligere trænerhjælp blandt forældrene på årgangen, så der til næste sæson vil være i alt 4 forældretrænere, alle med træner-erfaring (og separat holdleder).

c. Græsareal at træne på i sommerferien. (Tom)
Tom aftaler med Michael.

d. Fodboldskolen. (Marie)
Det er fortsat ledige pladser, men der er mange tilmeldte ca. 160.

e. Firma Cup 25. juni. (Søren)
8 hold og dommere samt frivillig arbejdskraft er på plads.
Afholdes som planlagt.
5. Langtidsplaner.
a. Klubhuset og kantinen. Hvordan skaber vi liv? (alle)
Kantineudvalg:

Der er besluttet, at Frank, Susanne & Robert nedsætter et Kantinevalg.
Kantineudvalget skal fastlægge retningslinjer for kantinens åbningstider og udvalget af varer der sælges i kantinen.
Udvalget skal desuden fastlægge hvordan arrangementer i klubhuset afholdes og hvilken prioritering de enkelte arrangementer har og hvordan det håndteres.
Klubhuset:

Der skal udskiftes gamle malerier med fodbold relateret.
Klavs meldte sig til at arbejde videre med dette.

b. Furesø Cup for 1. holdet. (Tom)
Nu er alle hold på plads.
Følgende hold deltager foruden VB:
Ballerup, AB & Lyngby.

c. Pigefodbolden efter sommerferien. (Marie)
Der er fortsat to pigehold til start efter sommerferien, men ingen faste trænere er endnu fundet. 
6. Eventuelt

Pinsecup:
4 hold (U10, U11, U13 og U15) var til pinsecup og bestyrelsen ser positivt på sådanne  ture der skaber oplevelser, resultater og sammenhold

 

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk