Menu

Bestyrelsesmøde 13. sept. 2022

16. oktober 2022 kl. 12:22

Bestyrelsesmøde - Tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SG, SJ, RS
Afbud: MHA, KL

Referent: RS
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referat fra mødet d. 9. august 2022 er nu godkendt og oplægges nu på VBOLD.DK

2. Siden sidst
a. Ny revisor + ny revisorsuppleant.
Bestyrelsen har valgt at udpege Klaus Palmelund til at overtage rollen som revisor, og han har sagt ja.
Morten Boisen har sagt ja til at være revisorsuppleant.
b. Status for Store Flyvedag (Søren)
Der forløb fint over begge dage. Klubben har fået en godtgørelse på kr. 11.500, - til klubben.
Vi satser på at kunne gentage succesen igen næste år - gerne med endnu flere frivillige.
Så snart næste års arrangements dato er fastlagt, kan vi reklamere på hjemmesiden efter flere hænder.
c. Høringssvar til kommunalt sparekatalog, vedhæftet (Søren)
Fodboldklubberne har lavet et fælles høringssvar, som er sendt til Furesø Kommune.
Kommunen har ikke truffet disse beslutninger endnu.

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Antal medlemmer: 553
Heraf passive: 8
Økonomisk status udleveret på mødet til bestyrelsen.
b. Jagt på restancer og spareplaners betydning. (Robert og Frank)
Status er lige nu at der er 338 medlemmer tilmeldt betalingskort.
Ca. 210 er endnu ikke tilmeldt.
Frank og Robert laver tiltag i forhold til at ekskludere medlemmer som ikke har tilmeldt et betalingskort.
c. Salg af sponsorater (Søren)
Sponsorater er i år på kr. 106.000 p.t.
Der forventes, at vi lander på kr. 140.000 i 2022.

4. I den kommende tid:
a. Værløse som børnefodboldklub.
Vedtagelse af Børnepolitik, udsendt af Marie (Susanne).
Børnepolitikken blev godkendt med få justeringer (præcisering af at klubben ikke tolererer racisme, og at billeder af spillere må bringes på hjemmesiden/sociale medier såfremt værgen ikke på forhånd har modsat sig dette overfor klubben). Den opdaterede børnepolitik lægges på hjemmesiden asap (Marie/Søren?).
Bestyrelsen skal godkende ny børnepolitik.

b. Kantineudvalget. Status (Susanne, Frank og Robert)
Susanne har udsendt referat fra Kantineudvalgsmøde afholdt d. 24. august 2022.
Susanne, Frank & Robert indkalder Kennie til møde og gennemgår forslag omkring kantineudvalget(udsalg) og åbningstider m.m.
Mødet afholdes snarest. Frank indkalder
Kennie & kantineudvalget.

5. Langtidsplaner.
a. Den lille bandebane. Status. (Søren)
Søren undersøger med Furesø Kommune om det er muligt at få noget ”overskudsgræs” fra de nye baner som er anlagt i Furesø.
Susanne forespørger Bjørklund, om et overslag/tilbud på udskiftning af banderne.

6. Eventuelt (alle)

Tom:
Tom udsender baneplan i løbet af september.

Susanne:
Vi skal have sat flere skilte op omkring cykler forbudt på banerne. Cykler skal stå bag klubhuset eller på stierne op ad trådhegn.

Robert:
Erling indkøber og opsætter Wifi-extenders, så vi får en forbedret dækning i klubben.

Søren:
Hjertefodbold har nu 1. års Jubilæum.
Der afholdes et arrangement efter næste træning.

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk