Menu

Bestyrelsesmøde 13. dec. 2022

11. januar 2023 kl. 13:07

Bestyrelsesmøde - Tirsdag 13. december 2022 kl. 18.00
Deltagere: FD, TA, SG, SJ, MHA, KL, RS
Afbud: Ingen
Næste bestyrelsesmøde 10. januar kl. 19:00
Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Der var ikke yderligere. Søren udlægger på hjemmesiden.

2. Siden sidst
a. Status på tilmeldinger til Værløse Cup. Praktik om stævnet. (Marie)
Status: Nogle årgange ser fint ud. Der skal rykkes lidt for U8.
Der skal planlægges i forhold til kampprogram mv. Der afholdes møde i Januar 2023, når tilmeldinger er
kendt. Susanne kontakter Kennie vedr. udsalg.
Alle melder ind i skema modtaget fra Marie.
b. Værløse Boldklub er nu DBU Børneklub. (Marie)
Vi har nu officielt status som børneklub.
Se eventuelt artikel fra Frederiksborg Amtsavis på tavlen i klubhuset.
Klubben har nu indgået en aftale med en børneudviklingstræner pr. 1. januar 2023.
c. Formandslounge. (Tom og Robert)
Tom & Robert deltog for klubben.
Dagens tema var seniorfodbold. Værløse Boldklub afholder næste formandslounge.

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien og overslag over årsfacit. (Frank)
Frank udleverede økonomioversigt. Status er OK.
Medlemsantal p.t. 547 hvor heraf 12 passive.
b. Status på restancer. (Robert og Frank)
Frank begynder at låse medlemmer som ikke har tilmeldt kort.

4. I den kommende tid:
a. Kantineudvalget. Indretning med nye sofaer. (Susanne, Frank og Robert)
Vi har nu fået nye sofaer opsat i klubben.
Kantineudvalget skal se på indretning i forhold til placering af disse.
c. Ny tøjaftale med Sport 24. (Søren)
Søren har kontaktet Sport 24. De er klar på at lave en ny aftale.
Møde om ny aftale afholdes hos dem 15. december 2022.

5. Langtidsplaner.
a. Rekruttering af frivillige. (Marie).
Marie gav stikordsreferat fra mødedeltagelse omhandlende rekruttering af frivillige i foreninger.
Hoved input:
Typer af frivillige.
Frivillige er meget forskellige og har typiske profiler.
Materiale modtaget på mødet.
Hvordan skruer man op og ned som frivillig.
Der er basis for bestyrelsen afholder en workshop sammen.
Lørdag d. 28. januar 2023. Kl. 10-14, afholdes workshop om rekruttering og fastholdelse af frivillige, træner
holdledere og hjælpere i klubben.

6. Eventuelt (alle)

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk