Menu

Bestyrelsesmøde 12. september 2023

04. oktober 2023 kl. 14:30

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 19.00

Deltagere: TA, SJ, MHA, KL, RS, TN, KL
Referent: ROSC

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst
a. Konklusioner på mødet med Kompan. (alle)
Godt og konstruktivt møde. Søren sender en forespørgsel til kommunen, når vi modtager projektet fra Kompan i digital form.

b. Start på tumlebold årgang 2019 og 2020. (Marie)
Startet i september. Der er to frivillige forældre, som driver det. Det fungerer fint med flere og flere deltagere hver gang.

c. Arbejdsdage og rydning af bestyrelsesrum. (Robert og Søren)
Der er afholdt ny arbejdsdag. Bestyrelseslokale m.fl. har fået den store oprydning.
Ny dato er fastsat til at være søndag den 8. oktober 2023. kl. 10.00.

d. Kontingentforespørgsel fra klubbens ældste (Søren)
Søren Jensen har givet foreløbigt svar. VB fastholder kontingentsats, og Søren sender svar med bestyrelsens beslutning.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Medlemsstatus: ca. 600 medlemmer. Pæn stigning.
Økonomisk status blev fremlagt på mødet, og det ser fint ud.
b. Sponsorsalg og Store Flyvedag.
Sponsorsalg går godt. Mange er gentegnet og nye er kommet til.

4. I den kommende tid:
a. Baneplaner for kunstgræsbanen fra midt oktober. (Tom)
Tom tilpasser og udsender planer.
Indetider i Solvangshallen fortsætter.

d. Nyindretning af klubhusfaciliteter. (Klavs)
Der har været afholdt brainstorm møde før sommer. Klavs Linde har fremsendt en liste med en række mulige tiltag. Klavs arbejder videre med at undersøge disse muligheder. Samlet bestyrelse synes forslag er gode og skal undersøges mulige.

e. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (caféudvalget)
Der har været afholdt møde i Café udvalget.
Der arbejdes på at ”kantinen/udsalget” holdes åben i hverdag på følgende dage:
- Mandage, tirsdage & Torsdage: 16:00 - 20:00.
Weekender efter behov.
Kennie holder åbent på lørdage med senior 1 kampe.
Andre lørdage & søndage efter behov i forhold til kampe.

5. Langtidsplaner.
a. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle) – ikke behandlet på mødet.

b. Evt. ny opdeling i bestyrelsen mellem børn, ungdom og senior. (Marie)
Marie foreslår at bestyrelsen ser på opdeling af opgaver i forhold til børneafdelingen.
Børneafdelingen er klart den største og kræver ekstra meget arbejde.
Der burde måske være to børnefodboldledere og en ungdomsleder.
Det vil kræve en vedtægtsændring.
Der arbejdes på et forslag til et nyt setup.

6. Eventuelt (alle)

Klubnyt 03. december kl. 13:35
Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27 Det gælder om at være hurtig for at få en plads til sommerens sjoveste uge.
Klubnyt
03. december kl. 13:35 Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
27. november kl. 19:29 Værløse gentager populært indestævne
Klubnyt
03. november kl. 17:09 Værløse er et stærkt hjemmehold
Klubnyt
24. september kl. 12:06 To år med Fodbold For Hjertet
Klubnyt
10. september kl. 14:34 Tumlebold for de helt små i Værløse
Klubnyt
10. september kl. 14:27 Tre sejre i træk til Værløses Serie 1
Klubnyt
27. august kl. 10:57 God start på hjemmebane i nyt tøj
Klubnyt
24. august kl. 18:08 Ny sæson med ny hovedsponsor
Luk