Menu

Bestyrelsesmøde 12. april 2022

21. juni 2022 kl. 20:26

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 12. april 2022 kl. 19.00

Deltagere:, FD, TA, KL, MHA, SJ, RS
Afbud: SG

Referent: RS


1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?
Referat af møde d. 8/3-2022 er kommenteret, oprettet samt oplagt på klubben hjemmeside.
2. Siden sidst
a. Ansøgning om flere 3 mands mål. (Frank)
FD har ansøgt om 5 nye sæt (10 mål)
b. Ansøgning om materialer til vedligeholdelse. (Søren)
Søren har ansøgt om kr. 25.000,. til maling og istandsættelse af diverse. Evt. et par nye bænke.
c. Kursus i brug af CMS. (Marie)
Kurset er afholdt og gav god værdi. Anvendelsen af hjemmeside kan automatiseres betydeligt.
Der er allerede lavet flere tiltag på hjemmesiden.

d. Evt. dommerkursus i VB-regi (Tom)
Tom undersøger og står for at oprette kursus.

e. FCK dag i Parken.
Der var stor tilslutning fra VB, og det var et godt arrangement.
3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Medlems status: 555

Kassebeholdning:
Konto: kr. 14.646,41
Kantinekonto: kr. -1.550,33
b. Fokus på inddrivning af kontingentrestancer. (Robert og Frank)
Der er en del som nu betaler deres restance. Primært de ældste medlemmer - Veteran og ældre.
Børne og ungdomsmedlemmer følger Susanne, Marie & Tom op på. (HASTER)
c. Evt. flere med ret til Økonomi-adgang i KlubOffice. (Marie)
Tom har også adgang til Økonomi modulet.
Formand skal også have adgang.
c. Plan for salg af reklameskilte og styrkelse af økonomi. (Søren)
Søren efterlyser nogle ideer/emner til nye sponsorer.


4. I den kommende tid:
a. Klargøring af stadion til græssæson efter Påske (Alle):
Der afholdes ikke klargøringsdag, idet der senere på foråret skal være store arbejdsdag i klubben.
Erling Sejerø organiserer opstilling af bænke med Senior 1.

b. Status for holdtilmeldinger. (Tom, Marie og Robert):
Holdtilmelding er gået godt. Kun +65 har desværre været nødsaget til at trække holdet.
c. Svar på brev om venteliste til U/16. (Tom)
Bestyrelsen udarbejder et brev til et svar på skrivelse til klubben.
d. Opstart for pigefodbolden. (Marie)
Der er startet endnu et pigehold U7 piger.

5. Langtidsplaner.
a. Plan for afslutningsfester og pokaluddeling til sommer (Alle)
Der er nu fastlagt dato for afslutninger.

b. Fodboldskolen. (Marie)
Der er mange tilmeldte men fodboldskolen er p.t. ikke udsolgt.
c. Banerenovering til sommer. Græsareal at træne på. (Tom)
Tom har talt med Michael gartner.
Michael ser på det senere i foråret.
d. Firma Cup 25. juni. (Søren)
Firma Cup afholdes som planlagt d. 25. juni 2022.
Søren Jensen står for stævnet.
6. Eventuelt
Orientering om FIR Generalforsamling. (Søren)
SJ gennemgik mødets indhold for bestyrelsen.
FD:
Klubben har fået opgraderet internet aftalen til 50/10 Mb.
Der bliver opsat nye accesspoints i klubbbens lokaler.

 

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk