Menu

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2022

15. november 2022 kl. 12:31

Bestyrelsesmøde - Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SG, SJ, MHA
Afbud: KL, RS

Referent: MHA
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Kommentarer modtaget fra Susanne, Søren & Marie.

Referat fra mødet d. 13. september 2022 er nu godkendt og udsendt til bestyrelsen.
Oplægges nu på VBOLD.DK

2. Siden sidst
a. Konsekvenser af kommunalt sparekatalog (Søren)
Kommunen har vedtaget budget. Tom har talt Jeanette og Michael omkring tiltag med udendørs belysning, og færre sene kampe på kunsten. FIR har arbejdet med politikere og forvaltning om at aktivitetstilskuddet fastholdes på 485 kr. per medlem under 25 år i 2023. Reduktion kan forventes fra 2024.
b. Store Flyvedag næste år(Søren)
Evalueringsmøde mundet ud i en mulighed for at stå for mere næste år. Det er 12.-13. august 2023.
c. Årgang 2013
Marie gav en orientering om møde med 2013 trænerne omkring trivsel, trænerchat og børnepolitik.

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Antal medlemmer: 556
Heraf passive: 10
Økonomisk status udleveret på mødet til bestyrelsen. Diskussion omkring bedre overblik over indtægter og udgifter. Susanne laver et oplæg og emnet bringes op på november mødet.
b. Jagt på restancer (Frank)
Frank og Robert har lavet tiltag i forhold til at ekskludere medlemmer som ikke har tilmeldt et betalingskort. Sendes ud til afdelingsledere.
c. Kontingenter og betingelser for frikontingenter (Susanne)
Der er frikontingent for nogle spillere samt frivillige ledere og trænere. Diskussion omkring hvordan vi kan skabe højere interaktion mellem klubbens forskellige afdelinger eksempelvis bolddrenge til seniorkampe eller dommere til klubbens stævner. Bestyrelsen vil arbejde på hvordan vi kan opstille forventninger for spillere med frikontingenter.

4. I den kommende tid
a. Værløse som børnefodboldklub (næste skridt) Marie.
En forudsætning for at blive børnefodboldklub er at klubben prioriteter det organisatorisk og økonomisk. Bestyrelsen har besluttet at der skal bruges de nødvendige midler til en lønnet BUT og materiel til at have uddannede forældretrænere og en lønnet BUT som er i tråd med antallet af børnefodboldspillere.

b. Kantineudvalget. Status (Susanne, Frank og Robert)
Der afholdes møde mellem kantineudvalg d Kennie mandag den 24. oktober.
Der er indkøbt en ny kaffemaskine.

c. Kunstgræs og haltider (Tom og Marie)
Halplanen er på plads og meldt ud af Finn.
Tom melder kunstgræsplan ud i denne uge.

5. Langtidsplaner
a. Minifodboldskole i weekend / påske / pinse
Mulighed for at have korte DBU fodboldskoler blev diskuteret og der er opbakning i bestyrelsen til dette. Finn og Susanne ser videre på det.

6. Eventuelt (alle)
Tom har aftalt med Michael at bane 2 kridtes op til 4x 5-mandsbaner og en 8-mandsbane.
Lille bandebane – Susanne og Søren følger op.
Værløse Cup – praktik omkring afholdelse blev udvekslet.
Marie vil gerne have at vi tager rekruttering af frivillige op på et kommende møde.

 

 

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk