Menu

Bestyrelsesmøde 11. nov. 2022

15. december 2022 kl. 21:01

Bestyrelsesmøde - tirsdag 8. november 2022 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SG, SJ, MHA, KL, RS
Afbud: Ingen
Næste bestyrelsesmøde d. 13. december kl. 18:00
Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Ingen kommentarer. Oplægges på vbold.dk (SJ)

2. Siden sidst
a. Invitation til Værløse Cup udsendt. Praktik om stævnet. (Marie)
Følges nærmere op på næste bestyrelsesmøde.
b. Holdafslutninger. (Tom og Marie)
Senior 1 m.fl. afholdt afslutning 5. november 2022 i klubhuset, som forløb fint.

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Kontooversigt udleveret på mødet.
Medlemsantal p.t. 557 heraf 10 passive.
b. Jagt på restancer. (Robert og Frank)
Intet nyt.
Antallet af medlemmer som fortsat ikke har tilmeldt betalingskort, er faldet men fortsat et problem som skal løses. Frank fortsætter med at indhente restancer og med at sikre ALLE er tilmeldt med betalingskort.
c. Overblik over indtægter og udgifter. (Susannes oplæg)

4. I den kommende tid:
a. Værløse som børnefodboldklub. Status. (Marie)
Det går som det skal. VB afventer svar om endelig godkendelse.
b. Kantineudvalget. Møde med Kennie? (Susanne, Frank og Robert).
Der er udsendt et kort referat fra kantinemøde til bestyrelsen og arbejdes videre med tankerne omkring klubhuset og kantinen.
c. Ny tøjaftale med Sport 24. (Søren)
Søren tager kontakt til Sport 24 om kontraktforlængelse.
5. Langtidsplaner.
a. Evt. minifodboldskole i weekend eller Påske, Pinse. (Susanne)
Mulighederne undersøges.
b. Rekruttering af frivillige. (Marie)
Blev ikke behandlet men er programpunkt på næste møde.

6. Eventuelt (alle)
Tom:
U19 får ny træner.
Søren stopper og Johhny Fleckner forventes at overtage pr. 1/1-2023.
Materiel:
Bænke på bane 1 er udtjent og et borde/bænke sæt er ødelagt af unge udefrakommende på stadion.

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk