Menu

Bestyrelsesmøde 11. januar 2022

06. februar 2022 kl. 11:51

Bestyrelsesmøde - Tirsdag 11. januar 2022 kl. 19.00 – 20.30

Deltagere:, TA, SG, MHA, RS, SJ, KL, FD
Afbud:

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde?

2. Orientering, evaluering og status
a. Lys på den nye kunstgræsbane. (Tom)
b. Udlevering af brikker til lys og nøgler til skabe. (Robert)
c. Fantastisk fodboldstart for piger. (Marie)
d. Store Flyvedag. (Søren)
e. Mindehøjtidelighed for Heino i klublokalet. (Søren)
f. Status for U/13 (Tom)

3. Økonomi
Aktuel status over økonomien. (Frank)

4. Langtidsplaner.
a. Gennemgang af Maries udkast til en årsplan med ansvarsområder.
b. Prioritering af fokusområder i 2022.
c. Årskalender for begivenheder i Værløse Boldklub.
d. Status på planerne for en Multibane ved klubhuset. (Robert)

5. I den kommende tid:
a. Planlægning af generalforsamling.
b. Holdtilmeldinger.
c. Eventuel arbejdsdag for alle i klubhuset.

6. Eventuelt


Referat:
1. Ingen kommentarer

2. Orientering, evaluering og status

a. Lys på den nye kunstgræsbane. (Tom)
Banen er nu taget i brug den 10. januar 2022.
Det virker fint, men lyset skal efterjusteres. Lyset er ujævnt fordelt på banen. Hjørner er mørke.
Midten af banen er næsten over-belyst.
b. Udlevering af brikker til lys og nøgler til skabe. (Robert)
Der blev afholdt seance lørdag den 8. januar i klubben med udlevering af brikker og eventuelle fysiske nøgler, der manglede. Der var stor tilslutning fra klubbens trænere, til trods for det korte varsel.
c. Fantastisk fodboldstart for piger. (Marie)
Referat fra møde pigefodbold forankring: Marie:

Pigefodbold i VB
Marie lagde ud med en opsummering af 2021 aktiviteter hvor klubben efter flere år startede pigefodbold op igen. Ønske for klubben at fodbold er et tilbud til børn af begge køn, som kan tilbyde dem en holdsport med sammenhold, sundhed og gode oplevelser på det niveau de har. 
U9 piger
Hold med 8 piger med stor forskel og begyndende udfordring med "hurtige" drenge. Ian anbefaler at skille dem fra drengene hurtigst muligt for at undgå frafald. De piger som stadig er på niveau og kan lide at spille på mix skal stadig have mulighed for det, da det udvikler dem som spillere. Ønske om stævne for pigerne, men ingen 3v3 stævner hos DBU pt. Der er ingen træner fast til pigerne. Der er stemning for at evt. U8 piger kan spille sammen med U9 pigerne. 
U6-U7 piger
Hold med 4 spillere der blev startet for lidt over 2 måneder siden. Udfordring her er antal spillere - gør det sårbart ovefor sygdom mm. Træner er Marie som kun er midlertidig. 
Ian's feedback
Flere spillere skal nok komme når I har et tilbud der er sjovt at komme til. Om et år kan I være 100 piger. 
Gør det til en fælles aktivitet for børn og forældre, når de alligevel er der. 
95% af trænere i børnefodbold i Danmark er forældre til spillere på holdet.
Tilføj sociale elementer som at gå i klubhuset til en sodavand, bad eller mad efter træningen. 
Engager forældre med specifikke opgaver som boldhentning, hospital osv. 
Piger kan sagtens spejle sig i en mandlig træner, ligesåvel som en kvindelig. Til stævner og omklædning er det smart at have en kvinde med.
Inviter den lokale SFO til en eftermiddag med pigefodbold.
Fantastisk fodboldstart for piger
Beslutning om at holde et fælles kick-off arrangement den 5. februar for alle pigespillere og deres forældre med Ian som inspirator. Ian foreslår at klubben byder på noget at drikke / spise og man kan bede pigerne tage en veninde eller kammerat med når vi går i gang til marts. 
Efterfølgende forløb med fire på hinanden følgende lørdage (efter vinterferien): 5. marts, 12. marts, 19. marts og 26. marts. Ian står for at igangsætte både spillere og forældre. Der bliver to spor: et for U6-U7 holdet og et for U8-U9 holdet. Pt ligger træningerne kl. 10-11 i Værløse for U6-U7 og kl 13.30-14.30 i Farum for U8-U9. Marie forsøger at rykke begge hold til Værløse med tider lige efter hinanden. 
Øvrigt
Muligt at U9 pigerne gerne vil have en senere opfølgning når vi rykker på græs. 
Vi kan overveje at droppe Playmakers i 2022 og i stedet bruge klubkræfter på dette forløb samt en eller to Pigeraketten arrangementer i stedet. 
Deltagere
Ian Meldhede (DBU instruktør), Thuy Ngo (holdleder U9), Susanne og Brian (forældre U9), Marion (forælder U9), Christian (forælder U6), Astrid (forælder U6), Marie Andersson (børnefodboldleder).

d. Store Flyvedag. (Søren)

VB har sagt OK til at stille 30 hjælpere til store flyvedag som afholdes den 20-21. august 2022.
Det foregår over to dage af 8 timer.

e. Mindehøjtidelighed for Heino i klublokalet. (Søren)
Der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed for Heino af en række af hans fodboldkammerater, og VB har sagt ja til at stille klublokalet til rådighed, når Corona-restriktionerne tillader det.
f. U13. (Tom)
Samarbejdet med KVIF er gået i stå.
Et antal(?) spillere fra KVIF U13 har nu meldt sig ind i VB.
KVIF er bekendt med dette, idet de ikke selv kan håndtere situationen.
OBS. VB har ikke forsøgt at påvirke spillere til at flytte klub. Dette er KVIF også enig i.
Trænersituation:
Robert er stoppet som træner for U13 1.
Samarbejdet syntes ikke at kunne leve op til forventninger fra begge side.
Ny træner konstellation er undervejs.

3. Økonomi

Aktuel status over økonomien. (Frank)
Konti: Klubben har ca. 36.000,- p.t.
Medlemsantal p.t. 555.
1. kvartal.
Indtægter:
Tilskud: kr. 75.000,-
Kontingent: kr. 100.000,-
Udgifter:
Godtgørelser: 60.000,-
Lønudgifter: 75.000,-
Udskudt skat: 16.000,-
Ny opkrævningsmetode giver startvanskeligheder.
Der er nu større udeståender end normalt.
Vi skal nu aktivt gøre en indsats for at inddrive den manglende betaling.
FD laver en opgørelse og sender til områdeansvarlige som skal videreformidle denne problemstilling til klubbens trænere.


4. Langtidsplaner:

a. Gennemgang af Maries udkast til en årsplan med ansvarsområder.
Årsplan gennemgået og tilpasset på mødet.
b. Prioritering af fokusområder i 2022.
Fokusområder gennemgået.
c. Årskalender for begivenheder i Værløse Boldklub.
Årskalender gennemgået.
d. Status på planerne for en Multibane ved klubhuset. (Robert)
Der afholdes snarest møde med HVT som aftalt med deres formand.
Skitseoplæg fra VB gemmegås på mødet og en samlet løsning for området forsøges aftalt og en proces derfor.
Prisoverslag skal udarbejdes for følgende.
Nyt drænsystem
Kunststofbane
Nyt lysanlæg
Indhegning
Terrasse & område imellem bane og klubhus.


5. I den kommende tid:

a. Planlægning af generalforsamling.
Bestyrelsen har valgt tirsdag den 22. februar 2022.
SJ lægger på hjemmesiden, og FD udsender mail til alle medlemmer.
b. Holdtilmeldinger.
Tages på næste bestyrelsesmøde.
c. Eventuel arbejdsdag for alle i klubhuset.
Søren foreslår dato i marts. Udsendes til bestyrelsen. Der lægges op til, at trænere og holdledere samt forældre hjælper til.

6. Eventuelt

1. Omklædningsrum trænger til hovedrengøring.
Bade og gulve i toiletter og omklædningsrum skal afkalkes.

Klubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk