Menu

Bestyrelsesmøde 11. april 2023

07. juni 2023 kl. 16:06

Bestyrelsesmøde - tirsdag 11. april 2023 kl. 19.00

Deltagere: FD, TA, SJ, MHA, KL
Afbud: RS, TN

Referent: MHA

1. Referat fra 14/3 godkendt.

2. Siden sidst
a. Svar på ansøgning om materialetilskud. (Søren)
Afslag igen, Søren har sendt en klage til kommunen.

b. Møde med naboklubber omkring samarbejde. (Søren)
Møde er fastsat til mandag den 17. april. Søren, Tom og Marie deltager.

c. Opstart på samarbejdet med Silas og Talento. (Marie)
Fortsat godt samarbejde hvor U8-U12 trænere har fået feedback fra børneudviklingstræner Silas. Slack forum er oprettet til mere kommunikation mellem BUT og trænere og trænere imellem. U11-U12 fællestræning er kommet godt i gang. Silas står for 2-dages ungetræneruddannelse i maj-juni.

d. Store oprydningsdag i klubhuset.(alle)
Godt fremmøde og fin oprydning. Sække med tøj til Ghana fodbold afhentet. Toiletter mangler at blive malet.

e. Ansøgning om penge til Multibane. (Robert, Tom, Søren)
Godt møde med Kompan hvor tegninger og økonomi blev drøftet. Fondsansøgning sendt afsted.

3. Økonomi
a. Rettelse af kontingenter og medlemsregistrering
Frank sætter kontingentet op for alle afdelinger og retter samtidig sådan at årgangene passes ind i de respektive prisgrupper U6 og yngre (2018 og 2017 (indtil juni), U7-U10 (2016-2014 og 2013 (indtil juni), U11-U19 (2012- 2004).

b. Indberetning fra generalforsamling til kommunen. (Frank)
Frank sender underskrevet referat inklusiv budget til kommunen.

c. Medlemmer:
Antal 548. 11 passive og 14 medlemmer af fodbold for hjertet.

d. Danske Bank
Erhvervskunde forventes omdannet til foreningskunde. Hele bestyrelsen skal give tilsagn.

e. Børneattester
Digital post gennem Virk.dk virker ikke endnu. Vi har skiftet til mail i klubregi hvilket afføder problematikken. Forventes afklaret medio april. Fremover vil feltet i Kluboffice med datoen for seneste indhentning af børneattest blive benyttet. Arkivering hos kasserer.

4. I den kommende tid:
a. Indmeldelse og start med årgang 2018. (Marie)
Allerede 5 tilmeldte på årgang 2018. Bestyrelsen diskuterede tumlebold for 2019 og forældre. Mulighed for åbent i kantinen lørdage morgen / formiddag. Afprøve 8 ugers forløb med tilmeldelse i august-september (Tobias, Frank, Marie).

b. Baneplan klar og til godkendelse. (Tom)
Den blev udsendt i sidste uge. Erling lægger den på hjemmesiden.

c. Nyindretning af klubhusfaciliteter. (Tom)
Et ønske om genoptræningsfaciliteter / motionsrum i klubhuset er fremkommet fra seniorholdet. Tom undersøger, hvad der kan styrke det sociale klubliv for denne målgruppe. Øvrige bestyrelsesmedlemmer bedes overveje ønsker og anvendelse af klubhusfaciliteter inden næste møde.

d. Åbningstider i Café og klubhusaktiviteter. (alle, caféudvalget)
Frank indkalder kantineudvalget og Kennie i april, og udsender senest ved næste møde åbningstider i græssæsonen.
Klavs tager fat i kreative samt doers omkring indretning af klubhuset.
d. Fastsættelse af arbejdsopgaver til et frivillighedskorps. (alle)
Udskudt til næste møde.

5. Langtidsplaner.
a. Tilmelding til Fodboldskolen. (Marie)
Marie følger op med Finn. Der er overtegnet på at være ungtrænere.

b. Planer for forårets afslutningsfester. (Marie og Tom)
Datoer er lagt i Kluboffice. Tilmelding kommer snarest. Klubkalender lægges på hjemmesiden (Marie)

6. Eventuelt (alle)
Henvendelse om trænertjans modtaget
Tom og Marie tager kontakt.
U16 efterskole
Niels og Kim stopper til sommerferie. Stor del af truppen på efterskole.

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk