Menu

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2023

17. januar 2024 kl. 13:00

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 19.00

Deltagere: FDN, TA, SJ, MHA, RS.

Afbud: KL, TN

Referent: ROSC

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat er godkendt og oplagt på vbold.dk

2. Siden sidst
a. Planerne fra Kompan indsendt til kommunen. (Søren)
Vi afventer nu en tilbagemelding fra kommunen.

b. Udviklingen for tumlebolden. (Marie)
Det går godt med tumlebold, og der er ved at styr på det organisatoriske.
Trænere er på plads.
De spiller indendørs på Lille Værløse skole her i vintersæsonen.

c. Arbejdsdag i søndags. Brug for flere? (alle)
Klavs, Tom, Thuy & Søren deltog.
Gamle udslidte borde/bænkesæt blev kørt på genbrugspladsen.
Gammelt tøj og udstyr blev sorteret og ikke brugbart smidt ud.
Diverse møbler som ikke bruges mere, blev ligeledes kørt bort.
Næste arbejdsdag bliver før opstart forår 2024 – Start marts forventes.
Frivillige indbydes til dagen gennem kampklar.

d. Nye bænke indkøbt. (Frank)
Nye bænke er nu opstillet og gjort klar. Tak til Erling Sejerø for arbejdet.
e. Møde med forældre omkring planer for alle aldre i VB. (Marie)
Ca. 20 forældre mødte op. Mødet forløb fint.
Klubbens forskellige planer, værdisæt og klubbens sammensætning blev gennemgået.

3. Økonomi
a. Medlemsregistrering og økonomisk status. (Frank)
Vi er p.t. 599 medlemmer og 22 Fodbold for hjertet.
Oversigt over status blev udleveret og gennemgået på mødet.
b. Sponsorsalg og Store Flyvedag. (Søren)
Store Flyverdag afholdes næste år den 10. og 11. august.
Værløse hare meldt ind, at vi gerne vil hjælpe til igen.
Det giver et pænt tilskud til klubbens arbejde +10.000 kr.

4. I den kommende tid:
a. Planer for kunstgræsbanen og inde tider. (Tom og Marie)
Baneplanen er nu på plads, og udsendes snart til trænere og oplægges på vbold.dk
Der er fra forvaltningen ændret på tidsslottet. De lange træningspas er nu ændret fra 1½ time til 1¼ time.
Træning på kunst kan nu opstartes fra kl. 15:00.
Inde tider i haller er nu ligeledes faldet på plads.

b. Indretning af klubhus og aktiviteter. (Klavs)
Dette punkt blev kun kort gennemgået på dette møde, idet Klavs ikke deltog.
Klavs er i gang med at undersøge om vores planer/ideer kan realiseres.
Fifa på PlayStation m.m.
Der opsættes nye Access points og der skal indkøbes et TV til klublokalet.

5. Langtidsplaner.
a. Forberedelse af inde stævne i Farum Arena. (alle)
Søren er i gang med at booke tider for både 2024 & 2025.
Der bliver den 10. februar i 2024 og den 25. januar i 2025.

b. Konkret plan for ny opdeling i bestyrelsen mellem børn, ungdom og seniorer. (alle)
Emnet blev gennemgået, og sættes som hovedemne på næste bestyrelsesmøde.
Blandt andet blev nævnt årgangsansvarlige, som kan hjælpe med de mange opgaver, som lige nu ligger hos ungdoms -og børneleder.

6. Eventuelt (alle)
Robert:
Nøgler og brikker.
Klubben har betydelige udgifter til nøgler.
Vi skal arbejde på at opkræve depositum for nøgler og brikker.

Søren:
DGI ønsker vi skal udfylde en tilfredshedsundersøgelse.
Marie udfylder denne.

Der er sidste tilmelding 10/10-2023 til Vinterbold.
Tom oplyser, at der er del, som tilmelder vinter bold.

Klubben har fået henvendelse fra andre klubber omkring dårlig adfærd i to tilfælde af trænere i VB.
Dette følges op af Tom & Marie.

Mikkel Kjølby har kontaktet Søren omkring ny portal/nyt nyhedsmedie, og VB er klar til et positivt samarbejde.

 

Klubnyt 29. april kl. 19:16
Årgang 2019 inviteres til fodboldstart Onsdag 8. maj kl. 16 starter Værløse Boldklub fodboldtræning for alle børn født i 2019.
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
Klubnyt
28. januar kl. 16:22 Værløse igang med sæsonforberedelserne
DBU Børneklub
Luk