Menu

Bestyrelsesmøde 10. maj 2022

21. juni 2022 kl. 20:35

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00

Deltagere:, FD, TA, SG, MHA, SJ, RS
Afbud: KL

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
a. Ansøgning om flere 3 mands mål. (Frank)
Frank afventer svar om tilskud til mål.
b. Afslag på ansøgning om materialer til vedligeholdelse. (Søren)
Klubben fik desværre afslag. Vi må afvente til kommunen selv sætter håndværkere på.

3. Økonomi
a. Aktuel status over økonomien. (Frank)
Antal medlemmer: Aktive 566, 11 passive.
b. Kontingentopkrævning og jagt på restancer. (Robert og Frank)
Frank opdaterer / udligner indbetalinger samt restancebetalinger denne uge (19).
Der er desværre stadigvæk medlemmer som ikke er tilmeldt kortbetaling (abonnement).
Dette er et krav fra klubbens side.
Medlemmer som ikke har tilmeldt sig. pr. 1. juli 2022, registreres som udmeldt, og må ikke træne eller spille kampe.
c. Salg af reklameskilte. (Søren)
Søren har solgt 2 skilte mere.

4. I den kommende tid:
a. Forårsafslutning med uddeling af klubpriser og pokaler (alle)
Marie & Tom indsamler pokaler og laver lister.
b. Trænersituationen for 2011 årgangen. (Susanne)
Der er desværre stoppet 2 trænere.
Susanne arbejder på en løsning.
c. Græsareal at træne på i sommerferien. (Tom)
Tom holder kontakt til Michael, så han planlægger et mindre areal til træning.
Det er meget få som træner. Medmindre banerne skades op til sommerpausen.
d. Fodboldskolen. (Marie)
Der er pt 160 pladser solgte og ca. 40 tilbage. Det aftales at lave opslag på hjemmeside og facebook.
e. Firma Cup 25. juni. (Søren)
Firmacup afvikles denne gang en Lørdag efter ønske fra deltagere sidste år.
f. Trænermøde 2. juni. (Marie)

5. Langtidsplaner.
a. Furesø Cup for 1. holdet. (Tom)
Senior 1 – trænings Cup.
Afholdes lørdag uge 30 og tirsdag samt lørdag i uge 30. Deltagere er ikke endeligt på plads.
b. Opstart for årgang 2017. (Marie)
Der har været 2 gange træning.
Finn & Marie har startet det op 1. maj 2022.
Nu er 11 spillere meldt ind i klubben og flere er på vej.
c. Pigefodbolden efter sommerferien. (Marie)
Der mangler en fast træner for pigefodbolden.
Marie arbejder på emner.
6. Eventuelt
Boldskabe:
Tom er i gang med at udarbejdet en liste over skabe.
Hvilke hold eller årgange de tilhører.
Kantine:
Der skal afholdes møde omkring kantine (udsalg).
Der skal holdes åbent mandag og tirsdage fast. 17:00 – ca. 21:00.

Der kan aftales arrangementer på andre dage via KennieKlubnyt 14. juli kl. 10:44
Invitation til Firma Cup 2024 Værløse Boldklub afvikler Firma Cup lørdag 24. august.
Klubnyt
14. juli kl. 10:44 Invitation til Firma Cup 2024
Klubnyt
13. juli kl. 09:32 Programmet klar til Furesø Cup
Klubnyt
07. juli kl. 23:18 150 børn nød ugen på Værløses DGI Fodboldskole
Klubnyt
01. juli kl. 18:55 Værløse går i samarbejde med FC Nordsjælland
Klubnyt
01. juli kl. 12:15 Sommerafslutning med masser af medaljer
Klubnyt
24. juni kl. 20:34 U/15 blev Sjællandsmestre i Række 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
DBU Børneklub
Luk