Menu

Bestyrelsesmøde 10. januar 2023

12. februar 2023 kl. 16:05

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19.00

Deltagere: TA, SG, SJ, MHA, KL, RS
Afbud: FD
Næste bestyrelsesmøde den 6. februar kl. 19:00

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Referatet blev godkendt og Søren oplægger på hjemmesiden.

2. Siden sidst
a. Værløse Cup i Farum Arena. Praktik og arbejdsplan. (Marie)
Marie har styr på det.
b. Frivillighedsdag i klubhuset fastsat til 28. jan. 2023 (Marie).
Indkaldelse er udsendt af Marie. 25 i klubben er inviteret.
Formål med workshop er:
Få sat størrelse på de roller der kan og skal varetages i en boldklub som VB.
Hvordan kan vi finde flere til at løfte i klubben, med specifikke og både små og store bidrag.
Hvem kan byde ind på disse foreningsroller, vi skal definere for vores behov i klubben.
Der tages udgangspunkt i DBU’s frivillighedshjul, som danner basis for workshoppen.
Resultat af workshop forventes at sætte rammerne for hvordan VB vil agere i forhold til rekruttering af frivillige.
c. Ny tøjaftale med Sport 24. (Søren)
Der fortsættes ikke efter samme aftale som tidligere. Select vil ikke indgå samme aftale.
Søren har forhandlet en ny aftale hjem.
Aftale indeholder foruden Select rabat nu en bonus fra Sport 24, som gør aftalen interessant for VB.
Søren indgår denne aftale med opbakning fra bestyrelsen.

3. Økonomi
a. Aktuel status og forberedelse af generalforsamling. (Frank)
Dato er fastsat til torsdag d. 23. februar 2023. Kl. 19:00.
Indkaldelse oplægges på klubbens hjemmeside. Søren oplægger.
Formand, Seniorleder & Børnefodboldleder & suppleant Susanne er på valg.
Susanne genopstiller desværre ikke. Øvrige genopstiller.
Bestyrelse søger en ny suppleant.
b. Status på restancer. (Robert og Frank)
Punktet blev ikke berørt grundet afbud fra Frank.

4. I den kommende tid:
a. Fastsættelse af dato for generalforsamling. (alle)
Dato er fastsat til torsdag den 23. februar 2023. Kl. 19:00.
b. Holdtilmeldinger (Tom og Marie)
28. februar er sidste chance.
c. DBU Sjælland årsmøde i Ringsted 4. februar. (Søren)
Søren & Tom deltager.

5. Langtidsplaner.
a. Årskalender for stævner og begivenheder i VB i 2023. (alle)

6. Eventuelt (alle)
Robert:
Køleskab i klubkøkken. Kennie har et køleskab som er nyt som Kennie ikke skal bruge. Klubben kan købe det billigt. Nuværende køleskab er meget slidt og samtlige skuffer er gået i stykker.

 

Klubnyt 26. maj kl. 10:59
Storsejr til Værløses førstehold Værløse vandt 7-1 over Albertslund og holder fast i toppen af Serie 1
Klubnyt
26. maj kl. 10:59 Storsejr til Værløses førstehold
Klubnyt
29. april kl. 19:16 Årgang 2019 inviteres til fodboldstart
Klubnyt
28. marts kl. 12:15 Klubdag for VB i Sport 24 Farum
Klubnyt
24. marts kl. 12:19 Ny sejr i en meget tæt kamp
Klubnyt
17. marts kl. 11:54 Super forårsstart for Værløse
Klubnyt
13. marts kl. 12:32 Stadig pladser på Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
13. februar kl. 13:00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Klubnyt
11. februar kl. 14:40 Super stemning ved Værløse Cup 2024
DBU Børneklub
Luk