Menu

Bestyrelsesmøde 10. januar 2023

12. februar 2023 kl. 16:05

Bestyrelsesmøde - Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 19.00

Deltagere: TA, SG, SJ, MHA, KL, RS
Afbud: FD
Næste bestyrelsesmøde den 6. februar kl. 19:00

Referent: RS

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Kommentarer?
Referatet blev godkendt og Søren oplægger på hjemmesiden.

2. Siden sidst
a. Værløse Cup i Farum Arena. Praktik og arbejdsplan. (Marie)
Marie har styr på det.
b. Frivillighedsdag i klubhuset fastsat til 28. jan. 2023 (Marie).
Indkaldelse er udsendt af Marie. 25 i klubben er inviteret.
Formål med workshop er:
Få sat størrelse på de roller der kan og skal varetages i en boldklub som VB.
Hvordan kan vi finde flere til at løfte i klubben, med specifikke og både små og store bidrag.
Hvem kan byde ind på disse foreningsroller, vi skal definere for vores behov i klubben.
Der tages udgangspunkt i DBU’s frivillighedshjul, som danner basis for workshoppen.
Resultat af workshop forventes at sætte rammerne for hvordan VB vil agere i forhold til rekruttering af frivillige.
c. Ny tøjaftale med Sport 24. (Søren)
Der fortsættes ikke efter samme aftale som tidligere. Select vil ikke indgå samme aftale.
Søren har forhandlet en ny aftale hjem.
Aftale indeholder foruden Select rabat nu en bonus fra Sport 24, som gør aftalen interessant for VB.
Søren indgår denne aftale med opbakning fra bestyrelsen.

3. Økonomi
a. Aktuel status og forberedelse af generalforsamling. (Frank)
Dato er fastsat til torsdag d. 23. februar 2023. Kl. 19:00.
Indkaldelse oplægges på klubbens hjemmeside. Søren oplægger.
Formand, Seniorleder & Børnefodboldleder & suppleant Susanne er på valg.
Susanne genopstiller desværre ikke. Øvrige genopstiller.
Bestyrelse søger en ny suppleant.
b. Status på restancer. (Robert og Frank)
Punktet blev ikke berørt grundet afbud fra Frank.

4. I den kommende tid:
a. Fastsættelse af dato for generalforsamling. (alle)
Dato er fastsat til torsdag den 23. februar 2023. Kl. 19:00.
b. Holdtilmeldinger (Tom og Marie)
28. februar er sidste chance.
c. DBU Sjælland årsmøde i Ringsted 4. februar. (Søren)
Søren & Tom deltager.

5. Langtidsplaner.
a. Årskalender for stævner og begivenheder i VB i 2023. (alle)

6. Eventuelt (alle)
Robert:
Køleskab i klubkøkken. Kennie har et køleskab som er nyt som Kennie ikke skal bruge. Klubben kan købe det billigt. Nuværende køleskab er meget slidt og samtlige skuffer er gået i stykker.

 

Klubnyt 03. december kl. 13:35
Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27 Det gælder om at være hurtig for at få en plads til sommerens sjoveste uge.
Klubnyt
03. december kl. 13:35 Tilmeld dig nu til Værløses fodboldskole i uge 27
Klubnyt
27. november kl. 19:29 Værløse gentager populært indestævne
Klubnyt
03. november kl. 17:09 Værløse er et stærkt hjemmehold
Klubnyt
24. september kl. 12:06 To år med Fodbold For Hjertet
Klubnyt
10. september kl. 14:34 Tumlebold for de helt små i Værløse
Klubnyt
10. september kl. 14:27 Tre sejre i træk til Værløses Serie 1
Klubnyt
27. august kl. 10:57 God start på hjemmebane i nyt tøj
Klubnyt
24. august kl. 18:08 Ny sæson med ny hovedsponsor
Luk