Menu

Medlemsbetingelser

Generelt

Hvis du har lyst til at være medlem af Værløse Boldklub, kan du melde dig ind herover. Et medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Værløse Boldklub. Det er medlemmets ansvar, at Værløse Boldklub til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges.

Betaling

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betales via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis Værløse Boldklub er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Værløse Boldklub’s gældende takster.

For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Værløse Boldklub ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Værløse Boldklub forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets spillercertifikat spærres, indtil betaling af Værløse Boldklub’s fulde tilgodehavende er sket.

Betaling

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betales via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis Værløse Boldklub er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Værløse Boldklub’s gældende takster.

For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Værløse Boldklub ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Værløse Boldklub forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets spillercertifikat spærres, indtil betaling af Værløse Boldklub’s fulde tilgodehavende er sket.

Prisændringer

Kontigentsats vedtages på den årlige generalforsamling, og meddeles på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

Er du under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Værløse Boldklub måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

Spillercertifikat

hvis du har spillet i en anden klub i nuværende eller forudgående turneringsår, at opgive navnet på din tidligere klub i kommentarer feltet. 

DBU har indført elektroniske spillercertifikater (spillerlicens), det betyder at Værløse Boldklub ved klubskifte modsat tidligere hvor du selv skulle fremskaffe et spillercertifikat - selv kontakter til tidligere klub og anmoder om et spillercertifikat. Du kan ikke spille kamp uden.

​Du hører nærmere fra klubbens kasserer, samt den træner der er tilknyttet din aktivitet, når din indmeldelse er registreret.

Værdigenstande

Værløse Boldklub anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt under træning. Værløse Boldklub bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Værløse Boldklub’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.